Tille - I can see you, read those man pages!   Tille's Site

Dit artikel was voor het Nederlandse magazine Linuxnews, editie zomer 2002.

Linux en SAP

Stromingen in ERP software

Met installaties in de helft van de Top500 bedrijven en 10 miljoen verkochte productlicenties in meer dan 20.000 grote bedrijven is SAP zonder twijfel de marktleider in op maat gemaakte software voor bedrijfsbeheer. Maar ondanks deze uitstekende positie speelt SAP liever zeker, want de concurrentie ligt op meer dan ťťn front op de loer.

Niet alleen eist MicroSoft een deel van de koek met de acquisitie van Navision, oorspronkelijk een Windows-only managementssysteem dat nu voor de .NET kar gespannen wordt; ook vanuit de Linuxhoek is er voor SAP reden tot alertheid. Andere concurrenten, zoals bijvoorbeeld Oracle, dat al 650.000 kopijen van de Oracle database voor Linux verdeeld heeft, of IBM met zijn TSM oplossing willen een deel van de midrange en high-end SAP klanten overnemen.

Uiteindelijk is dit allemaal goed nieuws voor het MKB, want SAP kwam met mySAP op de proppen ten einde een aanzienlijk marktaandeel onder de kleinere ERP software klanten te verwerven en daarbij de jarenlange inspanningen voor verschillende besturingssystemen te consolideren in een platform onafhankelijk produkt.

Wat is mySAP?

MySAP interconnecteert (E-)businesses op een open, flexibele manier en garandeert professionele begeleiding door SAP. Specifieke aandachtspunten in mySAP betreffen het reduceren van de ontwikkelingstijd van een produkt, zij het voor intern of commercieel gebruik, de relatie met de klanten en het opstellen van een planning met als uiteindelijke doel de blijvende winstgevendheid van de onderneming. MySAP richt zich niet op een specifieke industrietak of bedrijfsgrootte, maar wil het daarentegen door verregaande integratie van Open technologieŽn en industriŽle standaarden mogelijk maken dat eender welk bedrijf met eender welk ander bedrijf op een aangename manier zaken kan doen.

De verregaande verbintenis om flexibel en open te blijven uit zich in de creatie van een Linux-versie van de standaard tools; nadat SAP developers al bijna een decennium lang intern Linux gebruikten, kon de officiŽle ondersteuning van dit platform in 1999 niet langer uitblijven.

Waarom Linux?

Het eerste antwoord op deze vraag is mijn favoriet, met name dat gebruikers de vrije keuze moeten hebben wat betreft bestruringssystemen. SAP zelf voegt daar nog aan toe dat veel van hun klanten Intel en Unix kennis in huis hebben, een plaatje dat perfect Linux beschrijft. Linux voldoet aan de kwaliteitseisen van SAP, en omdat de markt volgens verschillende studies enkel groter blijkt te worden, is SAP beslist wel bereid ook dit platform te ondersteunen.

Het is natuurlijk mooi meegenomen dat SAP min of meer platformonafhankelijk is, zodat het niet echt een grote moeite was om een Linuxversie te produceren. Het feit dat Linux ook al een tijdje beschikbaar is op 64-bit systemen speelt uiteraard ook een rol: de groep gebruikers van een of andere Unix-soort wordt steeds groter, en SAP hoopt min of meer dat Linux de "United Unix" van de toekomst zal worden. In elk geval beschouwt SAP Linux als het zoveelste Unix dialect, wat zich reflecteert in de handleiding, die voor alle Unices hetzelfde is.

In laatste, maar zeker niet minst belangrijke, instantie heeft SAP heel goed de voordelen van een Open Source gemeenschap begrepen: Linux developers zijn vroege - en snelle - vogels die de toekomst veilig zullen stellen. Bovendien was SAP de eerste ERP software met een bedrijfskritische ERP toepassing op Linux, en dat wil het zonder schroom zo houden. SAP ziet heil in Open technologieŽn zoals ebXML, BizTalk, RosettaNet, het Linux besturingssysteem en dergelijke, en verbindt er onlosmakelijk zijn eigen toekomst mee.

Wat zijn de voordelen voor het MKB?

Het lijkt soms wel een klein wonder om als startend of klein bedrijf in deze tijd te overleven. Magie komt er echter niet aan te pas. Bepalend voor de slaagkans is dat het bedrijf een visie heeft, doorzettingsvermogen en vooral een IT infrastructuur die de bedrijfsactiviteiten aanmoedigt in plaats van nodeloos resources te vreten. Met mySAP zit u goed wat dat betreft, van begin tot eind:

 • Tijdens de implementatiefase krijgt u hulp bij het kiezen van de juiste hardware. De installatieprocedures zijn eenvoudig en goed gedocumenteerd. Desgewenst is er ondersteuning voor migratie van data van andere platformen, en een testfase is steeds voorzien.
 • MySAP integreert uw bedrijfsdocumenten in een overzichtelijke omgeving. Alles wordt aangeboden via een webinterface die per gebruiker configureerbaar is. Door zijn jarenlange ervaring in meer dan 100 landen, is het voor SAP totaal geen moeite om u in het Nederlands te bedienen en elke gewenste regionale instelling of eenheid te ondersteunen.
 • Door gebruik te maken van mySAP laat u de grenzen van uw bedrijf vervagen: samenwerking tussen verschillende vestigingen, verschillende partners of verschillende bedrijven wordt een makkie doordat documenten van verschillende bronnen via applicatieservers ter beschikking gesteld kunnen worden.
 • Voor SAP is betrouwbaarheid en beschikbaarheid ťťn van de meest belangrijke troeven. Linux is als het ware van nature zo bedrijfszeker en veilig als Unix. Specifieke gereedschappen en tuning door SAP staat ook in voor de zo gewilde performantie van het Unix platform.
 • U heeft op elk moment recht op de best mogelijke oplossing en op het best mogelijke produkt dat in die oplossing voorziet. Door de componentgewijze opbouw van een mySAP oplossing is het mogelijk om aandacht te besteden aan specifieke veranderingen; bovendien bekomt men zo een schaalbare totaaloplossing waaraan naar believen op elk gewenst ogenblik nieuwe functionaliteit kan toegevoegd worden.
 • Ook op gebied van support voor het platform van uw keuze hoeft u niet te vrezen, mocht die toevallig Linux zijn: mySAP is gebaseerd op E-business standaarden die in alle toonaangevende hardware, besturingssystemen en databases ondersteund worden.

Ook voor uw bedrijf?

Of u nu zelf intern uw IT-aangelegenheden regelt, dan wel ze uitbesteedt, is niet van belang in de mySAP aanpak, die er vooral op gericht is de IT-infrastructuur als een middel te gebruiken en niet als een doel an sich. De mySAP technologie, open en opgesplitst in deelcomponenten, laat u toe deze of gene component van uw bedrijfsbezigheden zelf in handen te nemen of aan derde partijen over te laten, terwijl u er tegelijk zeker van kan zijn dat de totaaloplossing in elk geval stabiel, flexibel, betrouwbaar en beschikbaar blijft.

Welk bedrijf heeft er bijvoorbeeld dezer dagen geen webserver? In vele gevallen nu reeds de toegang bij uitstek voor vele (potentiŽle) klanten wordt de bedrijfssite op het Net zo mogelijk nog belangrijker in de toekomst, en zo krijgt u voor u het weet en meer dan u weet met vreemde platformen te maken. Door deze basis, de web server, te bouwen op Open technologieŽn zoals HTTP, XML en J2EE bekomt men een open, gebruiksgerichte omgeving, onafhankelijk van het platform waarvan de gebruiker zich wenst te bedienen. Alle gebruikers van bedrijfsdata, van werknemers en klanten tot toeleveranciers en dochterondernemingen, zijn even belangrijk in mySAP. De enige manier om voortdurende conflicten tussen partijen te voorkomen is het aanbieden van een feilloze informatiestroom, een doel dat mySAP schitterend verwezenlijkt door de juiste industriestandaarden te combineren in o.a. zijn Customer Relationship Management (CRM), Supply Chain Management (SCM) en IT-landscape management oplossingen, die, net zoals op de andere platformen, op Linux volledig ondersteund worden. De sleutel tot harmonie is een omni-platform universele gebruikers-frontend, de alomgekende SAP GUI voor Java, gestoeld op een flexibele GUI architectuur die gebruik maakt van Java Beans.

Zeker ook van belang voor elk bedrijf zijn de aangeboden produkten en diensten: mySAP biedt een volledig business framework met integratie van het beheer van de levenscyclus van uw produkt of dienst, dit alles steeds gebruik makende van de web browser die u toelaat elke gebruiker dezelfde interface met uw bedrijf aan te bieden.

Er is ook rekening gehouden met de fysieke locatie van uw partners en de wijze waarop ze uw bedrijf willen benaderen. Mobiele communicaties worden in steeds toenemende mate ondersteund, en op gebied van beveiliging is aan elk Pietje Precies gedacht: de Single Sign On (SSO) methode voor diegenen die het graag eenvoudig hebben, maar net zo goed kan men met een digitale handtekening, public keys, of role based authenticatie werken. De mySAP beheerinterface centraliseert alle gebruikers. Beheer en uitwisseling van documenten gebeurt beveiligd door encryptie.

Hoe zit dat met support?

Een oplossing mag natuurlijk zo goed zijn als ze wil, als er geen ondersteuning is, wordt het niets. Dat heeft men bij SAP ook wel begrepen. Daarom biedt SAP op alle mySAP produkten die op Linux draaien, dezelfde garanties en diensten als voor zijn andere produkten. Speciaal ter controle van de kwaliteit werd zelfs het LinuxLab opgericht, dat het primaire overkoepelend Linux support-orgaan vormt en tevens de co-ordinatie tussen de verschillende mySAP gecertifieerde partners verzorgt. Om een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te kunnen verzekeren, besliste SAP om de partners in drie groepen op te splitsen:

 • Hardware partners in support: Compaq, Dell, Fujitsu Siemens, HP en IBM. Stuk voor stuk welgekende namen, die zich ertoe verbonden hebben Linux en SAP op hun degelijk geteste hardware te laten draaien en daarbij dezelfde kwaliteit af te leveren als voor hun respectievelijke eigen besturingssystemen
 • .
 • Besturingssysteem partners in support: RedHat en SuSE, met een eventuele toekomst voor Caldera en Debian. Deze partners testen bv. kernels en krijgen rechtstreekse bijstand van het LinuxLab wanneer nieuwe functionaliteiten aan Linux toegevoegd moeten worden.
 • Database partners in support: IBM, Oracle en Informix lossen de problemen op die met de ERP ondersteundende database(s) te maken hebben, en bieden daarbij dezelfde support als in alle andere gevallen. SAP zelf ondersteunt die gebruikers die SAPDB gebruiken
 • .
 • De vierde groep van support betreft uiteraard die op mySAP zelf: problemen die verband houden met de toepassingen worden door SAP verholpen
 • .

En dan is er natuurlijk nog de grote groep partners die op de achtergrond blijft met complementaire software voor backups, monitoring, systeem management tools, high-availability oplossingen enzovoorts.

Reality check

Het overgrote deel van de SAP installaties zal nog wel een tijdlang gebeuren op propiŽtaire systemen, omdat Linux in de meeste bedrijven nog niet echt als nieuwe technologie geadopteert werd. In die optiek is het voor die bedrijven zelfs duurder SAP op dit gratis systeem te draaien, dan wanneer ze er eenvoudigweg voor zouden kiezen SAP op een binnen het bedrijf reeds lang gekend platform te gebruiken. Men moet een goede reden hebben om het met Linux te willen doen, zoals een boontje hebben voor Linux, Linux kennis in huis hebben of het onderste uit de kan willen halen door het combineren van performantie (Linux) en een competitieve hardware prijs (Intel).

Het is wel duidelijk dat Linux (nog) niet het voorkeurssysteem is bij SAP - cfr. de Internet Transaction Server van SAP die in de eerste plaats, om niet te zeggen uitsluitend, voor MS Windows-systemen gebouwd is. SAP is daarbij nog een geheugenvretende applicatie, daar waar Linux traditioneel het beste scoort als network appliance. Vragen als "Hoeveel MB RAM ondersteunt de laatste kernel?" en "Is er Linux support voor deze of gene terrabyte disk array?" en de tijd die men steekt in het fijne afregelwerk zullen onvermijdelijk het gevoel dat de gebruikers over SAP hebben, be-invloeden. Mee daarom heeft SAP slechts ondersteuning voor bepaalde versies van bepaalde kernels in bepaalde distributies, wat de hard-core Linuxfanaat dan weer het gevoel kan geven beperkt te worden in zijn of haar mogelijkheden. De gerechtigheid van een Linux firewall blijft in zulke gevallen onbetwist.

In de praktijk?

Als we ons licht opsteken bij de Linux-firma's, blijkt er wel een zekere interesse te bestaan, en hier en daar, is men bezig aan een implementatie van SAP op Linux, maar echte success stories zijn er momenteel nog niet, laat staan mensen met ervaring met meer dan 1 SAP op Linux geval. De "groten" hebben allemaal sedert kortere of langere tijd het bestaan van SAP op Linux erkend, maar door de band blijkt er zowel bij IBM als bij Siemens weinig vraag te zijn naar Linux, laat staan naar SAP op Linux.

Een jaar geleden nog moest Ivo Clarysse, toen IT-manager bij Starlab, zelf SAP installeren op zijn Linux servers, omdat er bij IBM, de begeleidende partner die men in de arm genomen had, wel programmeurs waren om de ISO-9001 bedrijfsnorm te implementeren eens de server draaide, maar er was geen kennis in huis was om deze basistaak te verrichten. Er moet wel gezegd worden dat IBM toen de enige partner was die voor de zaak te vinden was, en dat ze er intussen op vooruit gegaan zijn: op de website van IBM.be maakt men goed zichtbaar reklame voor de workshops die georganiseerd worden over SAP op Linux op IBM zSeries. Reden dat dit op de Nederlandse site van IBM niet te vinden is, is mogelijkerwijze dat cursisten zich naar Montpelier in Frankrijk dienen te begeven.

Siemens Duitsland heeft het initiatief genomen om case studies aan te leveren voor de SAP Linux website, en onze Oosterburen doen het over het algemeen iets beter wegens de combinatie Duitsland/Siemens/SuSE. Voor praktische voorbeelden en bestaande implemanteties kan men daar wel terecht. In de Benelux is de vraag echter bijna onbestaande. Natuurlijk hebben noch de Nederlandse, noch de Belgische regering, integenstelling tot Frankrijk en Duitsland, officiŽle bepalingen voor het gebruik van Linux (en andere Open Source software), en is de MS Windows-penetratiegraad in onze landen veel hoger. Het is dus min of meer te verwachten dat we wat achterop hinken.

Conclusie?

Als u echt wilt, is het vandaag de dag mogelijk uw ERP oplossing met SAP op Linux te draaien. Hoewel er geen technische bezwaren zijn, blijft de uitzondering voorlopig de regel en is Linux in de praktijk nog altijd eerder een SAP ondersteuner in de netwerkinfrastructuur dan wel een SAP serveromgeving.

Meer info?

 • http://www.sap.com/linux
 • http://www.suse.de/us/support/sap/
 • http://www.europe.redhat.com/products/linux/sap.php3
 • http://www.sap.com/solutions/calculators.asp
 • http://www-5.ibm.com/services/learning/be/
Home
© 1995-2010 Machtelt Garrels - tille - Powered by vIm - Best viewed with your eyes - Validated by W3C - Last update 20100511