Nieuwe versies

De meest recente versie van dit boek is beschikbaar op het Internet via

http://tille.xalasys.com/training/fedora/