Bijlage B. Bronnen

Inhoudsopgave

ODF algemeen
Accessibility

Samenvatting

Op deze sites vind je meer informatie over de onderwerpen die in dit boek aan bod zijn gekomen.

ODF algemeen

http://www.3bview.com/: 3Bview is een conversieprogramma dat o0ok online omzettingen naar ODF doet.

http://www.belgium.be/eportal/application?pageid=ContentPage&docID=44722: FedICT Richtlijnen en aanbevelingen voor het gebruik van open standaarden

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43485: ISO 26300:2600: hier kun je de ODF standaard bestellen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Motie_Vendrik: Motie Vendrik: over hoe de bal in Nederland aan het rollen ging.

http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office: OASIS Open Document Format for Office Applications: de OASIS ODF werkgroep.

http://www.odfalliance.org: ODF Alliance: een schat aan hulpmiddelen, documentatie en goeie raad.

http://www.hwd-online.de/OpenSolutions.html: ODFTrans is een conversieprogramma.

http://be.opendocsociety.org: OpenDoc Society Belgium.

http://nl.opendocsociety.org: OpenDoc Society Nederland.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_office_suites: Wikipedia's lijst van office suites.

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_office_suites: Wikipedia's vergelijking van office suites.