Andere toepassingen

Toegankelijkheid

ODF heeft specifieke functionaliteiten ingebouwd om andersvaliden te ondersteunen bij hun computergebruik. Gezien het feit dat er vanaf de ontwerpfase van de standaard rekening gehouden is met andere manieren dan de gewone scherm-toetsenbord-muis combinatie om documenten te lezen en te bewerken, is ODF waarschijnlijk het beste wat deze, toch vaak verwaarloosde, gebruikersgroep kon overkomen. Wij komen hier in het tweede en derde deel van dit boek uitgebreid op terug.

Aan de Universiteit van Illinois is een Accessibility Evaluator ontwikkeld. Net zoals bijvoorbeeld de W3C evaluator, die test of een document precies voldoet aan de HTML-voorschriften, controleert deze online-toepassing of je document wel toegankelijk is voor andersvaliden. Het programma verkeert momenteel nog in de testfase, maar kan al geraadpleegd worden via http://odf.cita.uiuc.edu/.

Content Management Systemen

Je vindt tegenwoordig overal documenten. Houd ook rekening met locaties waar je niet direct aan zou denken, zoals bijvoorbeeld je Content Management Systeem (CMS). ODF is momenteel nog geen vergelijkingspunt in de CMS Matrix, dus je moet zelf controleren of jouw systeem (voldoende) ondersteuning biedt voor ODF. Voor het online bekijken van ODF-documenten kun je terugvallen op de ODF-viewer van Firefox.

Zoeksystemen

Via veel zoeksystemen, zoals bijvoorbeeld Google Desktop kun je nu ook in de inhoud van bestanden te gaan kijken, in plaats van slechts in de titel en eigenschappen. Houd er rekening mee dat de je, in geval van een migratie naar ODF, eventueel ook deze functionaliteit moet ondersteunen in je ICT-omgeving.