Samenvatting

Zoals voor alle projecten geldt ook voor het invoeren van ODF in een bedrijfsomgeving de gulden regel “bezint eer ge begint”: analyse en planning is de halve oplossing van het probleem.

De andere helft van de oplossing is de stelregel “goede afspraken maken goede vrienden”: communicatie met de gebruikers is van het allergrootste belang, want zij zijn diegenen die het uiteindelijk op de werkvloer moeten gaan waarmaken.