Het belang van toegankelijkheid

Toegankelijkheid in ODF-toepassingen

Het is van groot belang om ODF-toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken, en wel om de volgende redenen:

  • ODF-toepassingen zullen het overgrote deel gaan uitmaken van het dagelijkse computergebruik van miljoenen mensen: ODF komt er hoe dan ook en wordt voor de meeste gewone toepassingen, zoals het schrijven van brieven, opslaan van documenten, en bijhouden van boekhouding e.d. gebruikt. Wereldwijd zal meer dan 90% van het aantal computergebruikers zullen weldra met ODF-toepassingen in aanraking komen.

  • Alle mensen met een handicap vormen samen een van de grootste minderheidsgroepen: ongeveer 20% van de wereldbevolking lijdt aan een of andere beperkende handicap.

  • In veel landen moet software toegankelijk zijn voor mensen met een handicap, wil die verkocht kunnen worden aan de overheid.

Het staat in de wet

Het jaar 2003 werd uitgeroepen tot het “Europees Jaar van mensen met een handicap”. De Europese Commissie heeft op 8 december 1999 het eEurope initiatief gelanceerd: de informatiemaatschappij is voor iedereen. Hieruit is ondertussen de eInclusion-richtlijn voortgekomen, die unaniem aangenomen is door alle deelstaten van de EU. Hierin worden deze doelstellingen onderstreept:

  • Rekening houden met ouderen.

  • Geografische verschillen wegwerken.

  • Toegankelijkheid en bruikbaarheid van ICT omgevingen verbeteren.

  • Digitale geletterdheid verbeteren in alle lagen van de bevolking.

  • Een inclusief eGovernment promoten.

Figuur 6.5. e-Inclusion

Logo van het e-Inclusion project.

Het belang van de medewerking van auteurs

De beschrijving van ODF-versie 1.1 bevat veel optionele elementen die kritiek zijn voor de toegankelijkheid van de inhoud van een document. Voorbeelden zijn optionele tekst bij ingebed beeldmateriaal, kopjes voor tabellen en een logische navigatievolgorde voor objecten in verschillende lagen van een tekening.

Het is van vitaal belang voor het produceren van een toegankelijk document, dat deze optionele elementen inderdaad gebruikt worden. ODF-toepassingen moeten er dus voor zorgen dat auteurs deze elementen ook kunnen toevoegen. Of nog beter, de gebruikersinterface moet het onvermijdelijk maken dat die elementen toegevoegd worden, en bij voorkeur op een eenvoudige en elegante manier. Het zou inderdaad net zo gemakkelijk moeten zijn als het activeren van de spellingscontrole.

Tot nu toe is er echter geen verplichting voor auteurs van documenten om deze toegankelijk te maken. Het is ons inziens dus gewoon een kwestie van rekening houden met je medemens: je moet het gewoon doen.