Toegankelijkheid op MS Windows

Wat wordt ondersteund?

Op MS Windows zijn de meeste toepassingen nagenoeg 100% navigeerbaar via het toetsenbord, zo ook ODF toepassingen. Herinner je je nog toetsenbordcombinaties zoals Alt+Tab en dergelijke, daterend uit de tijd van Windows 3.1?

De ondersteuning voor kleine visuele handicaps, zoals ondersteuning van grootletterthema's en hoge contrasten zijn ook in orde. Ook kleine fysieke handicaps, die verlicht kunnen worden met behulp van Stickey Keys en Mouse Keys, worden ondersteund.

Ondersteuning voor een on-screen toetsenbord, bijvoorbeeld met gebruik van een zogenaamde head-mouse is min of meer in orde.

Wat wordt niet ondersteund?

MS Windows-gebruikers die schermvergroters nodig hebben, staan in de kou. Ook schermlezers en spraakcontrole in het algemeen zijn pover, evenals hulpmiddelen voor mensen met cognitieve beperkingen. Dit is ook gerelateerd aan het feit dat MS Windows in elke nieuwe versie veranderingen laat zien. Het is moeilijk om dezelfde bureaubladomgeving te bewaren, bijvoorbeeld bij een upgrade naar Vista. Mensen die niet overweg kunnen met veranderingen, of mensen die een slecht geheugen hebben en moeilijk nieuwe handelingen kunnen aanleren, bijvoorbeeld door ouderdom, hebben het daar moeilijk mee.

OpenOffice en StarOffice in MS Windows

Ondersteuning

Toetsenbordondersteuning en toegang voor visueel gehandicapten met behulp van speciale thema's werkt excellent. Er is expliciete ondersteuning voor toegankelijkheid via de Java API en de Java Access Bridge. Jammer genoeg worden deze technologieën niet zo goed ondersteund met de Windows AT's.

Figuur 7.1. Tekstgrootte in MS Windows

Op MS Windows krijg je verschillende tekstgroottes te zien, je moet de voor jou kleinst leesbare fontgrootte selecteren.

Java Access Bridge

De Java Access Bridge maakt het voor AT's onder Windows mogelijk om te communiceren met de Java Accessibility API. Deze API is geïmplementeerd in het Swing Project van de Java Foundation Classes voor componenten betreffende de gebruikersinterface. Eenvoudig gezegd kun je met Swing een set van GUI componenten definiëren die automatisch de look-en-feel hebben van het systeem waarop je ze gebruikt.

De Java Access Bridge is een class die “native methods” bevat. Een gedeelte van de code wordt aangeleverd door een DLL van Windows. De AT die op het hostplatform draait (bijvoorbeeld een schermlezer in MS Windows) communiceert met het native gedeelte van de DLL via de bridge class. Op zijn beurt communiceert het native gedeelte van de Access Bridge class via de Java Virtual Machine (JVM) met de Java Accessibility utility support en de Java Accessibility API.

FIXME: prentje

Zonder Java

Kenmerkend in MS Windows is het gebruik van 4 API's, bijvoorbeeld om een MS Word-scherm voor een blinde toegankelijk te maken met Jaws: de Win32 API, de MS Accessibility Architecture API, de MS-Word COM API en de gepatchte videodriver moeten allemaal samenwerken om de inhoud van het scherm door te geven aan de AT. De vele schakels in de procedure vergroten de kans op fouten. Het is bovendien ingewikkeld om bugs op te sporen en te verhelpen.

Figuur 7.2. On-screen toetsenbord op MS Windows

het onscreen toetsenbord kan je helpen om zonder fysiek toetsenbord tekst in te geven.

ODF-toegankelijkheid met de ODF-plug-in voor MS Office

ODF-ondersteuning voor MS Office met de plug-in van Sun (zie de paragraaf “Microsoft Office” werkt perfect samen met de AT's op MS Windows. Om dit effect te bewerkstelligen moet er wel een kopie van StarOffice op het systeem aanwezig zijn. We benadrukken dat de tests uitgevoerd zijn met een voorlopige versie van de software. De uiteindelijke versie kan anders zijn, en bijvoorbeeld gebruikmaken van server-side conversies.

We hebben gebruik gemaakt van Jaws en Dragon Naturally Speaking. Jaws staat voor “Job Access With Speech” en is een schermlezer voor MS Windows. Dit product is ontwikkeld aan de Freedom Scientific of St. Petersburg, Florida. Dragon Naturally Speaking is een spraakbesturingsprogramma voor Windows.

Duxbury brailletranscriptiesoftware

De gekendste braillesoftware op MS Windows-systemen komt van Duxbury. Deze Software werkt tamelijk goed, maar is erg duur. Bovendien heb je niet alleen de eenmalige aanschafkosten, maar ook die van regelmatige updates, MS Windows-toepassingen blijven immers niet consistent werken, als je overschakelt naar een nieuwe versie van Windows.

Bovengenoemde software heeft sinds kort ondersteuning voor ODF. De focus ligt op ondersteuning voor ODF-teksten en spreadsheets. De ontwikkeling van ODF-support kon zeer snel gebeuren dankzij de eenvoud van het ODF-formaat.