Problemen

Kostprijs

De prijs van ondersteuningstechnologie per machine is enorm. De schermlezer Jaws bijvoorbeeld kost tussen de 600 en de 800 euro. Een schermvergroter zoals Zoom Text wordt verkocht voor 400 euro. Andere AT-producten zijn beschikbaar voor zeer wisselende prijzen. En dit is nog maar het starterspakket.

Daarbij komt dan eventueel nog de prijs van extra hardware, zoals een brailleregel: makkelijk 1500 euro. Zo wordt het ondersteunen van andersvaliden een dure zaak. Het is voor veel bedrijven financieel gezien niet mogelijk hen in dienst te nemen. Veel overheden hebben de verplichting om andersvaliden in dienst te nemen als ze geschikt zijn voor een bepaalde baan. De prijs wordt echter nog opgedreven doordat er strikte voorschriften zijn voor de uniformiteit van besturingssystemen en toepassingen. Dit geldt natuurlijk ook voor grote bedrijven.

Toepassing in de praktijk

Over het algemeen is de werkplek van een andersvalide slechts bruikbaar voor die ene gebruiker. Aangezien de configuratie erg kwetsbaar is, mag niemand anders de werkplek gebruiken. En de andersvalide zelf kan niet werken op een andere werkplek waar de vereiste software en hardware niet geïnstalleerd is. In onze tijd van mobile offices en werkplekken die ad hoc toegewezen kunnen worden aan een bepaalde gebruiker, is het een dure grap en tevens een verspilling van werkplekken als de andersvalide gebruiker eens niet op kantoor is.

Upgrades

Bij elke upgrade van ofwel het besturingssysteem, ofwel de stuurprogramma's, of de ondersteuningssoftware zelf, moet men weer licentiekosten betalen. Bovendien is het risico reëel dat de keten van communicerende API's ergens een fout vertoont en dat het weer een tijd duurt eer de andersvalide gebruiker de werkplek weer op een productieve en effectieve manier kan gebruiken.

De grote strijd rond ODF

Het businessmodel van Microsoft draait rond geforceerde upgrades die per kwartaal miljoenen opbrengen voor het bedrijf. ODF vormt een reële bedreiging voor deze inkomsten en er is weinig dat Microsoft niet zou doen om de eigen geldstroom te garanderen.

Ondanks het feit dat men in ODF-kringen werkelijk begaan is met toegankelijkheid, doen er veel valse geruchten de ronde en ontbreekt het aan goede informatie hierover, in de pers en elders. Daar komt nog bij dat MS Office toegankelijk is dankzij de AT-fabrikanten, en niet dankzij Microsoft. Om de kip met de gouden eieren te beschermen wil Microsoft zijn eigen “standaard”, Open Office XML (OOXML), naar voren schuiven. Dit formaat houdt echter veel minder rekening met toegankelijkheid dan ODF dat doet.