Oplossingen

Voordelen van Open Source

In vrije software is toegankelijkheid ingebouwd in plaats van “eropgeschroefd”. Deze architectuurlaag voor toegankelijkheid is een ongelofelijke bonus. Geen procedure met kwetsbare schakels meer: er is een eenvoudige manier om toepassingen toegankelijk te maken. Als gevolg hiervan is er op systemen die de vrije-softwaregedachte aanhangen een veelheid aan toepassingen beschikbaar, die toegankelijkheid als vanzelfsprekend ondersteunen.

Een ander voordeel is dat de AT van dezelfde fabrikant kan komen als de toepassingen: er hoeft slechts één aanspreekpunt voor ondersteuning bij de gebruiker te zijn.

Inspanningen van de gemeenschap

Hoe kan iets dat gratis is, werken voor de gebruiker? En dan nog een gebruiker die nog veel meer ondersteuning nodig heeft dan gewoonlijk?

Dankzij de inspanningen van de vrije-softwaregemeenschap is het mogelijk om hoogstaande producten af te leveren die voldoen aan alle vereisten voor de andersvalide gebruiker. Een aantal voorbeelden:

  • Gnome: het toegankelijkheidsproject in deze bureauomgeving is begonnen met een publieke bijeenkomst die via webcast uitgezonden en real-time ondertiteld werd. Universele toegankelijkheid is een basisbeginsel geworden in het Gnome-project.

  • OpenOffice.org: het ontwerp en de implementatie gebeuren uiterst openbaar en er is geen eenrichtingsverkeer: andersvalide gebruikers testen zelf de software en helpen ontwikkelaars bij het aanbrengen van verbeteringen. Vaak duiken de gebruikers zelf in de code om hun problemen op te lossen.

  • Mozilla, de bekende browser die je vrij van internet kunt halen: het werk om toegankelijkheid te ondersteunen is gestart toen het project nog in handen was van Netscape. Nu werken ingenieurs van vele grote bedrijven en van de vrije-softwaregemeenschap samen om de implementatie te perfectioneren.

Politiek

Aanvankelijk werden de problemen van de andersvalide gemeenschap juridisch opgelost: wetten tegen discriminatie, vervolgen van bedrijven en overheidstakken wegens het niet ondersteunen van toegankelijkheid, enzovoort.

Met vrije software en open standaarden kwam er een heel nieuw model voor het oplossen van die problemen:

  • De andersvalide gemeenschap neemt zelf deel aan het ontwikkelen en verbeteren van technologische standaarden.

  • Ze helpt bij de ontwikkeling en uitbreiding van vrije bronsoftware voor AT's.

  • Ze helpt bij de aanpak van de hete hangijzers in de mainstream IT-omgevingen.

  • Ze neemt haar eigen toekomst voor een toegankelijke IT omgeving in handen.

Openbron-software helpt om de wrange bijsmaak weg te werken, die we dikwijls hebben wanneer we het woord “mindervalide” in de mond nemen. Het is het hulpmiddel bij uitstek om gebruikers met een beperking even valide te maken, als zij die zonder handicap door het leven gaan. “Mindervalide” zal weldra een begrip uit het verleden worden.