Oplossingen met ODF

Documenten in de praktijk, nu en in de toekomst

Machtelt Garrels

OpenDoc Society

Redactie door

Ruud Vriens

Redactie door

Kin Yuen

Rednose

Redactie door

Yvette van Eekelen

Alfatekst

9789080852921

20071212


Inhoudsopgave

Inleiding
Voorwoord
Waarom dit boekje?
Voor wie is dit boekje?
Nieuwe versies en beschikbaarheid
Bijdragen
Feedback
Auteursrechtelijke informatie
Vereiste voorkennis
Gebruikte conventies in dit document
Organisatie van dit boekje
I. Over naar ODF
1. ODF en Standaarden
ODF en Open Standaarden
Wat is een standaard?
Wat is een Open Standaard?
Wat is ODF?
Waarom is ODF zo belangrijk voor overheden?
Waar wordt ODF gebruikt?
Versies van ODF
Pro's en contra's
Voordelen van ODF
Nadelen van ODF
Wat gaat dat kosten?
Software
Hardware
Toegankelijkheid
Opleidingen
Samenvatting
2. Behoeftenanalyse
Bestaand gebruik in kaart brengen
Hoe ga je te werk?
Tekst toepassingen
Spreadsheets
Diapresentaties
Databases
Alles of niets?
Functionaliteit beoordelen
Soorten gebruikers
Stap voor stap werken
Compatibiliteit
Klanten
Leveranciers
Samenvatting
3. ODF-toepassingen en hulpmiddelen
Office suites
Inleiding
Tien dingen die je moet weten over MS Office alternatieven
Open Source office suites
Bedrijfsspecifieke office suites
Tekstverwerkers
Algemeen
Abiword
Scribus
Online suites en tekstverwerkers
Andere ODF-toepassingen
Tekst viewers
Spreadsheets
Vergelijking
ODF-conversietools
Wat verstaan we onder conversietools?
Commandoregelconversies
Grafische omzettingen
Uitgewerkt voorbeeld
Werkwijze
Conversiemacro's aanmaken
Test
Andere toepassingen
Toegankelijkheid
Content Management Systemen
Zoeksystemen
Samenvatting
4. Migreren naar ODF
Algemene elementen van de migratiestrategie voor ODF
De ODF Business Case Toolkit
Wat is de ODF Business Case Toolkit?
Vragenlijst
Andere hulpmiddelen bij migratie
Organisatie van een migratie
Het gaat om mensen
Deadline
Expliciete policy
Wat merken de gebruikers ervan?
Inleiding
Algemene verschillen tussen MS Office en OpenOffice.org/StarOffice
Word vs. Writer
Excel vs. Calc
PowerPoint vs. Impress
Van WordPerfect naar Writer
Opleiding van gebruikers
Praat met mensen die het al gedaan hebben
Bekijk wat je nodig hebt en wat de extra's zijn
Alternatieven hebben nóg coolere features
Test het omzetten
Invloedrijke mensen in jouw kamp
Maak een plan voor de overgangsfase
Bestrijd angst en verwarring met informatie en ondersteuning
Toon waardering
Leer de gebruikers hoe hun nieuwe producten werken
Gebruik humor
Switch
Samenvatting
5. ODF en de rest van de wereld
Bestanden delen
Houd je aan de regels
Bestanden openen en bewaren
Tekstbestanden
Spreadsheets
Diapresentaties
Andere bestanden
Webtoepassingen en ODF
Samenvatting
II. ODF en toegankelijkheid
6. Toegankelijkheid
Wat is toegankelijkheid?
Wat verstaan we onder toegankelijkheid?
Verschillende soorten toegang
Verschillende handicaps
Kleine visuele handicaps
Grote visuele handicaps
Blinden
Kleine fysieke handicaps
Grote fysieke handicaps zonder spraakherkenning
Gehoorstoornissen
Cognitieve handicaps
Epilepsie
Je wordt ouder, papa
Soorten ondersteunende technologieën
Schermvergroters
Schermlezers
On-screen toetsenborden
Toetsenbord en muisaanpassingen
Spraakherkenning
Alternatieve inputdevices
Brailleregel
AT's voor doven
Het belang van toegankelijkheid
Toegankelijkheid in ODF-toepassingen
Het staat in de wet
Het belang van de medewerking van auteurs
Samenvatting
7. Toegankelijkheid en ODF
ODF en toegankelijkheid: een overzicht
Toegankelijkheid op MS Windows
Wat wordt ondersteund?
Wat wordt niet ondersteund?
OpenOffice en StarOffice in MS Windows
ODF-toegankelijkheid met de ODF-plug-in voor MS Office
Duxbury brailletranscriptiesoftware
Toegankelijkheid op Mac
Wat wordt ondersteund?
Wat wordt niet ondersteund?
Toegankelijkheid op Unix en Linux
Wat wordt ondersteund?
Wat wordt niet ondersteund?
Problemen
Kostprijs
Toepassing in de praktijk
Upgrades
De grote strijd rond ODF
Oplossingen
Voordelen van Open Source
Inspanningen van de gemeenschap
Politiek
Samenvatting
8. Toegankelijkheid op UNIX/Linux in detail
Een beetje geschiedenis
Eerste generatie: 1960-1980
Tweede generatie: 1980-2000
Derde generatie: 2000-heden
Toegankelijkheidsthema's in UNIX
Gnome Accessibility Architecture
Overzicht van de belangrijkste AT's voor UNIX en Linux
Orca
GOK
Screen Magnifier
Dasher
ODF-toegankelijkheid op UNIX en Linux
Specificatie vs. implementatie
OpenOffice.org
Samenvatting
III. Richtlijnen voor toegankelijkheid in ODF
9. Toegankelijkheid van ODF toepassingen
Toetsenbord navigatie
Themaondersteuning
Samenwerking met AT's
Algemene opmerkingen
Een werkje voor ingenieurs
Aanbevelingen voor een framework
Ondersteuning voor een framework
Maar er zijn helemala geen frameworks!
Problemen met on-line ODF toepassingen
Toegang tot het Helpsysteem
Samenvatting
10. Toegankelijkheid van inhoud
Structuur
Wat is structuur?
Structuur van een tekst document
Structuur van een rekenblad
Structuur van een presentatie
Structuur van lijsten
Pagina's
Tabellen
Alternatieve tekstversies
Wat en waarom?
Beeldinformatie
Samenvatting
Waarom ook alweer?
Aanpak
Voorbeelden
Samenvatting
11. Omzetten van en naar ODF
Alternatieve tekstinformatie bewaren
Structuur bewaren
Algemeen
Hoofdingen
Lijsten
Headers en footers
Speaker notes
Tabellen
Paginaovergangen
Forms
Association captions
MathML informatie bewaren
Synchronized Media informatie bewaren
Samenvatting
12. Audio documenten en ODF
Inleiding
Waar en hoe wordt audio gebruikt voor toegankelijkheid?
ODF en audio
Algemeen
Paginaovergangen en paginanummering
Structurele markup
Samenvatting
A. Waar vind je hulp?
Leveranciers
Producten
Diensten
Referenties
B. Bronnen
ODF algemeen
Accessibility
Register

Lijst van figuren

3.1. Writer screenshot
3.2. KWord screenshot
3.3. Nieuwe macro editeren in OpenOffice
4.1. Exporteren naar PDF in OpenOffice.org
4.2. Fokke en Sukke organiseren OpenDoc Society launch
5.1. OpenOffice.org Compatibiliteitsopties
5.2. Fontworks
6.1. Schermvergroter
6.2. On-screen Toetsenbord: hoofdmenu
6.3. On-screen Toetsenbord: toetsenbord
6.4. Brailleregel
6.5. e-Inclusion
7.1. Tekstgrootte in MS Windows
7.2. On-screen toetsenbord op MS Windows
7.3. Configuratiescherm accessibility op Mac
8.1. Toegankelijkheidsarchitectuur voor de desktop
8.2. Dasher

Lijst van tabellen

1. Typografische afspraken
2.1. Beoordelingsschaal voor office functionaliteiten
3.1. Veel voorkomende suffixen
3.2. Office suites
3.3. Online office suites
3.4. Tekstverwerkers
3.5. Spreadsheets
3.6. Viewers