Inleiding

Inhoudsopgave

Voorwoord
Waarom dit boekje?
Voor wie is dit boekje?
Nieuwe versies en beschikbaarheid
Bijdragen
Feedback
Auteursrechtelijke informatie
Vereiste voorkennis
Gebruikte conventies in dit document
Organisatie van dit boekje

Voorwoord

Hugo de Groot vond dat de zee voor iedereen toegankelijk moest zijn om zo de communicatie tussen volkeren in stand te houden. In 1609 publiceerde hij Mare Liberum (De Vrije Zee) , waarin hij ervoor pleitte om niemand de toegang tot overzeese gebieden te ontzeggen, en waarin hij bovendien het concept van een mondiale gemeenschap introduceerde.

Een paar eeuwen later, om precies te zijn op 23 oktober 2007, was de oprichting van de OpenDoc Society een feit. In samenwerking met bedrijfsleven en overheid proberen wij een optimaal gebruik van Open Document Format (ODF) als open standaard te realiseren. Want hoewel wij vandaag de dag nog wel beschikken over de boeken van Hugo de Groot, zijn onze eigen digitale documenten van tien jaar geleden binnenkort niet meer te lezen. ODF biedt hiervoor de oplossing.

Voor je ligt de eerste publicatie van de vereniging. Dit is de aanzet tot een reeks documenten over Open Document Format in al zijn facetten. Duurzaamheid, marktwerking en innovatie komen samen in deze Open Standaard. Het wekt daarom geen verbazing dat het Ministerie van Economische Zaken een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit boekje.