Vereiste voorkennis

Lezers dienen over de volgende bagage te beschikken.

Voor het eerste deel, "Over naar ODF":

Voor het tweede deel, "ODF en toegankelijkheid":