Gebruikte conventies in dit document

Tabel 1. Typografische afspraken

Type tekstBetekenis
aangehaalde tekstcitaten van personen of van computer output
terminal tekst
letterlijk citaat van wat er op het scherm staat, monospace lettertype op een gekleurde achtergrond
commandoeen opdracht die je ingeeft, in vet, bv. ls
VARIABELEmonospace lettertype voor namen van variabelen, bijvoorbeeld HOME
optiemonospace lettertype voor opties bij commando's, bijvoorbeeld ls -h
argumentargument bij een commando, schuin gedrukt, bijvoorbeeld man ls
promptprompt van de gebruiker, gaat gewoonlijk vooraf aan een commando, bv.
Hilda:~> ls
bestandsnaamnaam van een bestand, in monospace lettertype, bv. het bestand /etc/profile
toetsKnop op het toetsenbord, bv. druk Enter
KnopGrafische knop, bv. druk op de OK knop
MenuKeuzeSelecteer een keuze uit een menu, zoals ToepassingenHulpmiddelen
TerminologieBelangrijke term of concept, bv. de kernel is het hart van het systeem.
\
De schuine streep naar links: duidt aan dat een lange lijn verder gaat. Over het algemeen betekent dit dat je nog niet op Enter mag drukken.
Zie ook Hoofdstuk 1, ODF en StandaardenVerwijzing naar een ander onderwerp.
Zie ookVerwijzing naar een externe bron op het Internet

De volgende tekens worden gebruikt:

[Opmerking]Opmerking

extra opmerkingen of informatie

[Let op]Voorzichtig

let op

[Waarschuwing]Waarschuwing

wees heel voorzichtig

[Tip]Tip

tips en trucs

[Belangrijk]Belangrijk

houd hier rekening mee