Deel II. ODF en toegankelijkheid

Dit deel gaat over specifieke ODF-toepassingen en toegankelijkheid voor andersvaliden op verschillende platformen. We vergelijken MS Windows, Mac en Linux en bekijken voor elk van deze platformen hoe ODF-toepassingen zich gedragen.

Omdat UNIX duidelijk het meest flexibel uit deze vergelijking komt, bekijken we hoe de toegankelijkheidsarchitectuur ontworpen is. Verder geven we een overzicht van Open Source toepassingen die ondersteuning bieden bij verschillende handicaps.

Inhoudsopgave

6. Toegankelijkheid
Wat is toegankelijkheid?
Wat verstaan we onder toegankelijkheid?
Verschillende soorten toegang
Verschillende handicaps
Kleine visuele handicaps
Grote visuele handicaps
Blinden
Kleine fysieke handicaps
Grote fysieke handicaps zonder spraakherkenning
Gehoorstoornissen
Cognitieve handicaps
Epilepsie
Je wordt ouder, papa
Soorten ondersteunende technologieën
Schermvergroters
Schermlezers
On-screen toetsenborden
Toetsenbord en muisaanpassingen
Spraakherkenning
Alternatieve inputdevices
Brailleregel
AT's voor doven
Het belang van toegankelijkheid
Toegankelijkheid in ODF-toepassingen
Het staat in de wet
Het belang van de medewerking van auteurs
Samenvatting
7. Toegankelijkheid en ODF
ODF en toegankelijkheid: een overzicht
Toegankelijkheid op MS Windows
Wat wordt ondersteund?
Wat wordt niet ondersteund?
OpenOffice en StarOffice in MS Windows
ODF-toegankelijkheid met de ODF-plug-in voor MS Office
Duxbury brailletranscriptiesoftware
Toegankelijkheid op Mac
Wat wordt ondersteund?
Wat wordt niet ondersteund?
Toegankelijkheid op Unix en Linux
Wat wordt ondersteund?
Wat wordt niet ondersteund?
Problemen
Kostprijs
Toepassing in de praktijk
Upgrades
De grote strijd rond ODF
Oplossingen
Voordelen van Open Source
Inspanningen van de gemeenschap
Politiek
Samenvatting
8. Toegankelijkheid op UNIX/Linux in detail
Een beetje geschiedenis
Eerste generatie: 1960-1980
Tweede generatie: 1980-2000
Derde generatie: 2000-heden
Toegankelijkheidsthema's in UNIX
Gnome Accessibility Architecture
Overzicht van de belangrijkste AT's voor UNIX en Linux
Orca
GOK
Screen Magnifier
Dasher
ODF-toegankelijkheid op UNIX en Linux
Specificatie vs. implementatie
OpenOffice.org
Samenvatting