Bijlage B. Shell overzicht

Inhoudsopgave

DOS versus Linux commando's
Overzicht van de manipulaties met de shell

Samenvatting

In deze appendix geven we een overzicht van DOS commando's met hun Linux equivalent. Je vind hier ook een overzicht van de shell features.

DOS versus Linux commando's

Bij wijze van extra oriëntatiehulp voor nieuwe gebruikers met een MS Windows achtergrond geven we hier een geheugensteuntje waarbij MS-DOS commando's naast hun tegenhanger op Linux geplaatst worden. Houd er wel rekening mee dat Linux commando's gewoonlijk een hele reeks opties hebben. Lees de info of man pages voor de commando's voor een volledige beschrijving.

Tabel B.1. Overview van DOS/Linux commando's

DOS commando'sLinux commando's
<commando> /? man <commando> of command --help
cd cd
chdir pwd
cls clear
copy cp
date date
del rm
dir ls
echo echo
edit vim of andere editor
exit exit
fc diff
find grep
format mke2fs or mformat
mem free
mkdir mkdir
more more of beter, less
move mv
ren mv
time date