Oplossingen bij Hoofdstuk 3

de paragraaf “Testbestanden aanmaken”: gebruik ls -l of ls -lh, de grootte van bestanden staat dan in de vijfde kolom.

de paragraaf “Verplaatsen”: probeer het volgende:

ubuntu@ubuntu:~$ touch bestand12
ubuntu@ubuntu:~$ cp bestand12 ../
cp: cannot create regular file `../bestand1': Permission denied

Je hebt met andere woorden niet het recht om te schrijven in de map die de home directories bevat.

de paragraaf “Gedetailleerd zoeken van bestanden”: find gebruikt ls -dils.

de paragraaf “Mappen verwijderen”: probeer het volgende:

ubuntu@ubuntu:~$ mkdir map13
ubuntu@ubuntu:~$ touch map13/test1
ubuntu@ubuntu:~$ rmdir map13/
rmdir: `map13/': Directory not empty

Je kan met rmdir geen mappen verwijderen waarin zich nog bestanden bevinden.

de paragraaf “Begin en eind”: je ziet boodschappen gelijkaardig aan deze verschijnen in het log bestand:

Jun 16 08:53:45 localhost kernel: [4297841.831000] input: AT Translated Set 2 keyboard on isa0060/serio0
Jun 16 08:53:48 localhost input.agent[18933]:	evdev: already loaded

De computer ziet dat het toetsenbord weer geconnecteerd wordt en probeert het stuurprogramma (de driver of module) ervoor te laden. Dat hoeft echter niet, want de module is nog geladen.

de paragraaf “Tekst zoeken in een bestand”: -c, bijvoorbeeld:

ubuntu@ubuntu:~$ grep -c ubuntu /etc/passwd
1

De gebruikersnaam “ubuntu” komt 1 keer voor in het wachtwoordenbestand.

de paragraaf “Standaardbeveiliging”: je kan niet meer in de map gaan.