Oplossingen bij Hoofdstuk 5

de paragraaf “Processen beheren”:

de paragraaf “De samenhang tussen de processen”: de bash shell die draait in het terminal venster waar je pstree opstartte.

de paragraaf “De rol van init”: Eerst is het proces nog het kind van de shell vanwaaruit het werd opgestart. Daarna wordt het een kind van init.

de paragraaf “Virtuele consoles”: het commando shutdown wordt opgeroepen.

de paragraaf “Het at commando”: Omdat we het meegeleverde configure commando willen gebruiken, dat in de /var/tmp/firefox_experiment map staat. We willen niet het risico lopen dat er ergens op het systeem een ander configure commando staat dat eerst gevonden wordt in de PATH variabele, want dan zou de opdracht mislukken. Sowieso moeten we deze relatieve padnaam gebruiken, omdat /var/tmp niet in het pad zit waarin gezocht wordt naar commando's.

de paragraaf “De commando's atq en atrm”: bijvoorbeeld: het is nu 16:00 uur:

willy@ubuntu:~$ at 16:30
warning: command will be executed using /bin/sh
at> cd /var/tmp
at> mkdir testmap
at> cd testmap
at> touch test1 test2 test3
at> <EOT>
job 2 at 2006-06-24 16:30