Oplossingen bij Hoofdstuk 8

de paragraaf “Het export commando”: je zou het volgende moeten zien:

willy@ubuntu:~$ PINGUIN=Tux
willy@ubuntu:~$ bash
willy@ubuntu:~$ echo $PINGUIN

willy@ubuntu:~$ exit
willy@ubuntu:~$ export PINGUIN
willy@ubuntu:~$ bash
willy@ubuntu:~$ echo $PINGUIN
Tux
willy@ubuntu:~$ exit

de paragraaf “Voorbeeld met echo”: Je moet “./” gebruiken omdat het script in je home map staat. Die zit niet standaard in het pad. Afgaande op de configuratiebestanden, zou je in je home map een bin map kunnen aanmaken en je scripts daarin opslaan. Dan kan je gewoon de naam van het script ingeven, zonder “./”.

de paragraaf “Voorbeeld met twee commando's”: Gebruik het commando:

grep "model name" /proc/cpuinfo | cut -d ":" -f2