Oplossingen bij Hoofdstuk 10

de paragraaf “Berekeningen met df en du”: bijvoorbeeld sudo tar cvf /var/tmp/etc-ubuntu-20060731.tar /etc/.

de paragraaf “Een archief uitpakken”: probeer het volgende:

willy@ubuntu:/var/tmp$ tar cf home-willy-20060731.tar /home/willy/
tar: Leidende '/' uit lidnamen verwijderd
tar: /home/willy/.gnome-system-monitor.willy: socket genegeerd
tar: /home/willy/.sound-juicer.willy: socket genegeerd
willy@ubuntu:/var/tmp$ cp home-willy-20060731.tar willy2.tar
willy@ubuntu:/var/tmp$ cp home-willy-20060731.tar willy3.tar
willy@ubuntu:/var/tmp$ cp home-willy-20060731.tar willy4.tar
willy@ubuntu:/var/tmp$ cp home-willy-20060731.tar willy5.tar
willy@ubuntu:/var/tmp$ gzip willy2.tar
willy@ubuntu:/var/tmp$ bzip2 willy3.tar
willy@ubuntu:/var/tmp$ zip willy4.zip willy4.tar
  adding: willy4.tar (deflated 49%)
willy@ubuntu:/var/tmp$ jar cvf willy5.jar willy5.tar
adding: META-INF/ (in=0) (out=0) (stored 0%)
adding: META-INF/MANIFEST.MF (in=56) (out=56) (stored 0%)
adding: willy5.jar (in=99932160) (out=50938204) (deflated 49%)
Total:
------
(in = 99932208) (out = 50938580) (deflated 49%)
willy@ubuntu:/var/tmp$ ls -l *willy* | sort -nk 5

Van sterkste naar zwakste compressie geeft dat:

  1. bzip2

  2. gz

  3. zip

  4. jar

  5. tar

de paragraaf “Data versleutelen”: ga als volgt te werk om een geëncrypteerd archief van je home map te maken: