Oplossingen bij Hoofdstuk 12

de paragraaf “Informatie over het netwerk opvragen”: gebruik ip route show.

de paragraaf “Bereikbaarheid van andere computers”: gebruik ping -c 1.

de paragraaf “Via de commandoregel”: openssh-server.