De gebruikersinterface

Is Linux moeilijk?

Of Linux moeilijk of gemakkelijk is om te leren, hangt natuurlijk af van de persoon aan wie je de vraag stelt. Ervaren gebruikers zullen antwoorden: “Neen, Linux is niet moeilijk”, want Linux is een ideaal besturingssysteem voor de zware gebruiker en voor programmeurs - het is juist door die mensen ontworpen.

Alles wat een goede programmeur nodig heeft, vind je op een linux systeem: compilers, bilbiotheken, ontwikkelings- en debuggereedschap. Deze paketten zitten standaard in de meeste Linux soorten of distributies. De C-compiler, waarmee je C-code omzet in eigenlijke programma's, wordt gratis meegeleverd - in tegenstelling tot vele UNIX-distributies, waar je moet betalen voor een gebruikerslicentie om software te mogen maken voor je systeem. Ook alle documentatie en handleidingen zijn beschikbaar, dikwijls incluis voorbeelden die je helpen om in recordtijd aan het nuttige werk te beginnen. Linux voelt als UNIX en overstappen van het een naar het ander is een natuurlijk proces.

[Opmerking]Compiler?

Programma om programma's te maken.

[Opmerking]Debuggen?

De fouten uit code halen.

In het begin was computerexpert zijn zo'n beetje een voorwaarde om met Linux te kunnen starten. Diegenen die Linux onder de knie hadden, voelden zich vaak beter dan de rest van de “lusers” die het licht nog niet gezien hadden. Het antwoord “RTFM”, Read The F* Manual. was schering en inslag - en is dat soms nog steeds bij diegenen die niet beter weten dan hun (vermeende) kennis op die manier ten toon te spreiden. Hoewel de handleidingen met elk systeem meegeleverd waren, was het moeilijk om de juiste documentatie te vinden. En zelfs als je al het document vond dat je zocht, was het vaak in zodanig technische termen opgesteld dat het effectief onbruikbaar werd voor de nietsvermoedende beginner, die daardoor al snel ontmoedigd werd.

[Opmerking]Luser?

Nogal neerbuigende samentrekking van “loser” (verliezer) en “user” (gebruiker).

De Linuxgemeenschap begon zich te realiseren dat als Linux ooit een belangrijke speler zou worden op de computermarkt, zij allen grote inspanningen moesten leveren om het systeem toegankelijker te maken. Stukje bij beetje kwamen de experts uit hun ivoren toren.

Linux voor gebruikers zonder ervaring

Bedrijven zoals RedHat, SuSE/Novell en Mandriva begonnen hun versie van Linux samen te stellen. Die bestond uit een specifieke set van pakketten en tools en werd geschikt gemaakt voor massaconsumptie. Ze integreerden een groot aantal Grafische User Interfaces (GUI's) met de onderliggende op tekstbestanden gebaseerde processen en diensten en maakten zo het beheer makkelijker. Een hedendaagse Linuxgebruiker heeft zo alle mogelijkheid om het systeem van binnen en van buiten te leren kennen, maar een diepgaande kennis is niet langer een noodzaak om met je Linux computer te kunnen werken.

[Opmerking]GUI?

Grafische manier van werken, door gebruik van de muis veeleer dan door gebruik van het toetsenbord. MS Windows wordt normaalgezien met GUI's bediend, met andere woorden je hoeft slechts zeer zelden van het toetsenbord gebruik te maken. Het tegengestelde, de tekst interface, is op MS Windows het DOS venster of de command prompt.

Je kan nu grafisch aanmelden en alle benodigde toepassingen starten zonder ook maar een toets op je toetsenbord aan te raken, terwijl je toch nog steeds de mogelijkheid hebt om je in het hart van je systeem te begeven. Door deze structuur is het mogelijk om in je systeem te groeien en is het zowel interessant voor nieuwe als voor ervaren gebruikers. Nieuwe gebruikers worden niet langer gedwongen om een lange leercurve te doorploeteren en moeilijke dingen te doen. Anderzijds ben je als ervaren gebruiker niet verplicht om op dezelfde - tegen dan tijdrovende - manier te werk te gaan als toen je voor het eerst in contact kwam met Linux.

Terwijl de ontwikkeling op het gebied van servers en diensten verder gaat, zijn er ook geweldige doorbraken op het gebied van de desktop user, de gebruiker die werkt met de grafische interface, dat is de groep die algemeen beschouwd wordt als de minst technisch aangelegde. Ontwikkelaars van bureautoepassingen doen grote inspanningen om de mooiste bureaubladen te maken die je ooit gezien hebt, of, als je dat wilt, om je Linux bureaublad er net zo te laten uitzien als je vroegere MS Windows of Apple werkpost. De laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van driedimensionele (3D) toepassingen en ondersteuning voor USB apparaten, single-click updates (met 1 muisklik) van je systeem en van de pakketten en zo verder. Er wordt geprobeerd om al deze aspecten in een voor iedereen verstaanbare vorm voor te stellen. Wat volgt is een lijst van enkele opmerkelijke voorbeelden; de sites hebben een heleboel schermafdrukken die je al een idee geven van wat Linux kan zijn: