Samenvatting

In dit hoofdstuk maakten we kennis met de Live CD, de grafische omgeving en de terminal omgeving. We leerden een aantal basisvaardigheden, die we nu goed onder de knie moeten krijgen, willen we van de voordelen van Linux kunnen profiteren.

We kregen een inzicht in het basisgebruik van volgende commando's:

Tabel 2.5. Nieuwe commando's

CommandoFunktieHoe gebruiken?
cdIn een andere map gaan

cd zonder mapnaam: brengt je altijd terug naar je home directory

cd map: brengt je in de gegeven map, deze kan aangeduid worden met een absoluut of met een relatief pad.

lsMaak een lijst van bestanden in een map

ls zonder opties: maak een lijst van de bestanden in de huidige map.

ls bestand: geeft de lijst van opgegeven bestanden of van de bestanden in de opgegeven map.

ls -a: toont ook verborgen bestanden waarvan de naam met een punt begint.

ls -l: lange lijst, geeft de eigenschappen van de bestanden weer.

pwdToon het pad naar de huidige mappwd, zonder argumenten of opties.
fileToon het bestandstypefile bestandsnaam
catToon de inhoud van een tekstbestand op het schermcat bestan(en): een of meerdere bestandsnamen als argument zijn mogelijk.
lessToon een tekstbestand bladzijde per bladzijde op het schermless bestand: spatiebalk voor de volgende bladzijde, B voor de vorige, Q om de toepassing te verlaten.
manLees de handleiding van een commandoman commando
infoLees de handleiding van een commandoinfo commando
whatisZoek in de index naar de beschrijving van een commandowhatis commando
aproposZoek in de index naar een opgegeven zoekwoordapropos zoekwoord