Het installatieproces

Het starten van de installatie

Start het installatieproces door de install CD in de CD speler te steken en je systeem te herstarten.

Het volgende scherm wordt getoond:

Figuur 4.1. Installatie: start

boot:

Handeling met de muis.

Druk Enter om verder te gaan.

Taalkeuze

Net zoals voor het opstarten van de Live CD, kies je nu met behulp van de pijltjestoetsen de juiste taal:

Figuur 4.2. Installatie: taalkeuze

Kies Nederlands

Handeling met de muis.

Als “Nederlands” in het blauw staat, druk je Enter.

Landkeuze

Handeling met de muis.

Afhankelijk van de landkeuze en de taalkeuze zullen een aantal lokale installingen doorgevoerd worden, zoals bijvoorbeeld de layout van je toetsenbord. Selekteer “België” en druk Enter:

Figuur 4.3. Installatie: landkeuze

Kies België

Toetsenbord instellen

Het type toetsenbord zou automatisch juist moeten zijn. In België gebruiken we standaard een azerty-layout:

Figuur 4.4. Installatie: toetsenbordindeling

Kies be2-latin1

Indien dit niet overeenkomt met jouw toetsenbord, selekteer het dan uit de lijst. Komt je toetsenbord niet voor in de lijst of weet je niet welke soort toetsenbord je hebt, gebruik dan de optie “Zoek uw toetsenbordindeling door enkele toetsen in te drukken”.

CD-ROM speler(s) en data scan

In de volgende fase worden een aantal detecties uitgevoerd: het aantal en de soort van de CD-ROM spelers wordt vastgesteld en er wordt nagegaan wat de inhoud van de installatie-CD is. Daarna worden een aantal componenten, benodigd voor het verdere installatieprocedé, opgeladen.

Netwerkdetectie

Indien je computer met een netwerk verbonden is, zal de installatieprocedure nu proberen om hem een adres toe te wijzen, zodat je na de installatie onmiddellijk toegang tot het netwerk hebt. Standaard gebeurt dit door middel van het DHCP protocol. Opdat dit zou werken, moet er op het netwerk een dienst zijn die netwerkadressen uitdeelt. In bedrijfsnetwerken is dit doorgaans het geval.

Indien er geen DHCP-server bereikbaar is, of je hebt gewoon geen netwerktoegang, dan zal er een fout optreden. Dat is niet erg, selekteer dan gewoon “netwerkconfiguratie nu niet uitvoeren” en druk op Enter om verder te gaan.

Computernaam

Je moet nu een naam voor je computer opgeven. Doe je dit op het werk, vraag dan aan je netwerkbeheerder om je een nieuwe computernaam te geven. Thuis mag je kiezen. Onze computer heet “ubuntu”:

Figuur 4.5. Installatie: computernaam

Vul de computernaam in

[Opmerking]Bereikbaarheid

Als je wilt dat je computer gemakkelijk bereikbaar is via het netwerk, dan moet de naam geregistreerd zijn. Bedrijfsnetwerken hebben normaliter een service die ervoor zorgt dat alle computernamen bijgehouden en opgevraagd kunnen worden. Thuis kan je ook zo'n dienst configureren, of je kan de lijst van computernamen in je thuisnetwerk op elke computer bijhouden. Meer hierover vind je in Deel 4.

Schijfindeling

De andere componenten van je systeem worden nu gedetecteerd.

[Waarschuwing]Let nu op

Dit is het moment om heel voorzichtig te zijn indien je een dual-boot configuratie wilt maken om je bestaande besturingssysteem en programma's niet te overschrijven. Kies hiervoor “Schijfindeling handmatig bepalen”. Let wel: je hebt een aparte partitie of drive nodig, die leeg is of waarvan de data wel verwijderd mogen worden. Lees zeer aandachtig de richtlijnen. Je haakt terug aan bij de cursus op het moment dat de installatie van de pakketten gestart wordt.

In de cursus bespreken we enkel de optie “Volledige schijf wissen”. Doe dit niet als je je bestaande besturingssysteem wilt bewaren!

Figuur 4.6. Installatie: schijfindeling

Alle data worden gewist van de schijf

Je krijgt nu nog één kans om je te bedenken. Als je zeker bent dat je niets belangrijks te verliezen hebt, selekteer dan met behulp van de Tab het antwoord Ja en druk Enter. De schijf wordt nu ingedeeld. Het grootste deel wordt gebruikt voor pakketten en data. Een klein deel, de swap partitie, dient als extra geheugenruimte voor je systeem. Afhankelijk van de grootte van de harde schijf of schijven kan het even duren eer de partities gecreëerd zijn.

Data kopiëren

De schijf of de drive is nu klaar om data te ontvangen, het kopiëren van de pakketten begint. Deze fase kan 10-20 minuten duren.

Alle verschillende talen waarin Ubuntu beschikbaar is, kunnen niet op 1 CD-ROM. Desgewenst kan je extra taalspecifieke pakketten downloaden van het Internet. Doe dit enkel als de netwerkconfiguratie gelukt is. Indien je geen netwerktoegang hebt, selekteer dan Nee.

Tijdzone

Stel de juiste tijdzone in. Normaalgezien stelt het installatieproces automatisch “Brussel” voor:

Figuur 4.7. Installatie: tijdzone

Keuze van de tijdszone: Brussel.

Selekteer Ja en druk Enter.

Gebruikers

Je kan een Linuxsysteem niet gebruiken als je geen gebruikersnaam hebt. Je dient je altijd aan te melden alvorens je toegang krijgt. Daarom gaan we nu eerst één of meerdere gebruikers aanmaken. De eerste gebruiker die je opgeeft, zal beschouwd worden als de beheerder van het systeem. Deze gebruiker zal administratieve rechten krijgen en via speciale commando's de instellingen van het systeem kunnen wijzigen. Eerst geef je de gewone naam op van deze gebruiker. Ga met de Tab naar Volgende als je klaar bent en druk Enter.

Geef nu de loginnaam van de gebruiker op. Dit kan dezelfde naam zijn als de echte naam, maar dat hoeft niet. De loginnaam bestaat traditioneel uit kleine letters. Selekteer weer Volgende en druk Enter. Onze gebruiker heet Willy, zijn loginnaam is “willy”:

Figuur 4.8. Installatie: gebruiker aanmaken

Installatie: gebruiker aanmaken

[Opmerking]Naam van de gebruiker vs. gebruikersnaam

De naam van de gebruiker kan vrij gekozen worden. Je kan voornaam en achternaam opgeven, en zelfs een telefoonnummer of een adres invullen, of commentaar opgeven waarom deze gebruiker aan het systeem is toegevoegd. De gebruikersnaam of loginnaam daarentegen is de uit maximaal 8 karakters (kleine letters) bestaande naam waarmee de gebruiker zich op het systeem zal verbinden. Deze gebruikersnaam wordt door de computer gebruikt om informatie over de gebruiker weer te geven. De echte naam van de gebruiker is doorgaans te lang, bijvoorbeeld om in bestandseigenschappen te tonen: de lijnen zouden veel breder worden dan een terminal venster. En zelfs de gebruikersnaam is voor de computer te ingewikkeld: intern wordt die omgezet naar een gebruikersnummer (UID).

Geef nu een wachtwoord op. Kies iets dat niet te moeilijk is om te onthouden, maar dat wel moeilijk genoeg is zodat anderen het niet makkelijk kunnen raden. Zeker als je computer verbonden zal zijn met het Internet, dien je je wachtwoord met zorg te kiezen. Een wachtwoord mag een combinatie van hoofdletters, kleine letters en speciale karakters zijn. Het wachtwoord wordt niet getoond, in de plaats van elk karakter zie je een sterretje.

Figuur 4.9. Installatie: wachtwoord instellen

Typ je wachtwoord

[Let op]Onthoud je wachtwoord goed!

Als je je wachtwoord straks niet meer weet, zal je je systeem niet kunnen gebruiken!

Handeling met de muis.

Je geeft je wachtwoord twee keer op, zodat je zeker bent dat je geen verkeerde karakters intypt. Selekteer telkens met de Tab-toets Volgende en druk Enter.

[Opmerking]Gemaakt voor meerdere gebruikers

Elk Linux systeem gaat ervan uit dat er meerdere gebruikers zijn. Zelfs zonder dat je op een netwerk zit, is dat niet zo ver gezocht: dnek maar eens aan je thuiscomputer, waar je je blauw ergert wanneer je kind of partner weer eens iets stuk gemaakt heeft. Linux is het ideale systeem voor deze situatie: elke gebruiker heeft zijn eigen afgeschermde omgeving, die eventueel wel zichtbaar is voor andere gebruikers, maar waar die andere gebruikers niets kunnen aan veranderen.

Einde eerste fase

Indien alles volgens plan verliep, krijg je nu deze boodschap te zien:

Figuur 4.10. Installatie: eerste fase compleet

Installatiefase 1 volledig

Handeling met de muis.

Je computer zal nu herstarten. Neem de CD uit de speler, selekteer Volgende en druk Enter.