Opstarten met Linux

Tweede fase van de installatie

We komen nu in de tweede fase van het installatieproces. Tijdens de opstart van het systeem kan het zijn dat enkele componenten falen, afhankelijk van de netwerkconfiguratie en of die geslaagd is of niet. Er zouden echter geen kritische fouten mogen optreden.

De pakketten worden verder geïnstalleerd, dit kan nog een tiental minuten duren.

Net zoals bij de Live CD moet je nu de schermresolutie instellen. We verwijzen naar de paragraaf “De standaardprocedure” voor meer informatie. Normaliter kan elke min of meer recente computer (gemaakt in de laatste vijf jaar) de laatste drie resoluties zeker aan.

Handeling met de muis.

Gebruik de pijltjes en de spatiebalk om resoluties te selekteren. Ga met de Tab-toets naar OK en druk Enter om verder te gaan. De laatste pakketten worden nu geconfigureerd en geïnstalleerd.

Aanmelden

Aanmelden hoefde je met de Live CD niet te doen, omdat er geen gebruikers aangemaakt waren. Dat gaat ook niet want de CD is een medium dat je niet kan beschrijven, je kan er enkel van lezen. De Live CD is een van de weinige Linux-omgevingen waar je zonder meer gebruik van kan maken. In bijna alle andere omstandigheden moet je een gebruikersnaam en een wachtwoord opgeven. Naast de standaardbeveiliging op de bestanden (zie de paragraaf “Beveiliging van bestanden”) is dit een van de voornaamste maatregelen om Linux te beveiligen.

Handeling met de muis.

Geef nu dus de gebruikersnaam op van de gebruiker die je net hebt aangemaakt, in ons voorbeeld is dat “willy”:

Figuur 4.11. Aanmelden: gebruikersnaam

Aanmelden: geef de gebruikersnaam op (willy)

Let erop dat elk Linuxsysteem altijd hoofdlettergevoelig is. Druk Enter als je klaar bent en geef daarna je wachtwoord op, weer gevolgd door Enter:

Figuur 4.12. Aanmelden: wachtwoord

Het wachtwoord wordt verborgen.

Je krijgt je wachtwoord niet te zien, het wordt verborgen door bolletjes.

Het werkblad wordt nu geladen. Standaard kom je in de Gnome-omgeving terecht. We verwijzen naar Hoofdstuk 12, Netwerken voor meer informatie over het wisselen van desktopomgeving.

Het werkblad ziet er hetzelfde uit als wanneer je start van de Live CD.