Samenvatting

De commando's om processen te manipuleren gebruik je als volgt:

Tabel 5.3. Nieuwe commando's

CommandoFunktieHoe gebruiken?
atUitgestelde uitvoering van opdrachten.at tijdsstip: geef commando('s) is aan de at-prompt.
bgAktiveer een bevroren commandobg [%job_nummer]
crontabRegelmatig uit te voeren taken configureren.

crontab -e: taken editeren.

crontab -l: taken tonen.

fg fg [%job_nummer]
gnome-system-monitorGrafisch programma dat de belasting van het systeem in beeld brengt.gnome-system-monitor &
jobsToon een lijst van commando's draaiend in de achtergrond, verbonden aan de huidige terminal sessie.jobs
killStopt een proces.kill -signaal_nummer PID
psToont de processenlijst

ps: processen verbonden aan de huidige terminal.

ps -ef: toont alle processen die draaien op het systeem.

pstreeToont de samenhang tussen processenpstree
sleepWacht gedurende het opgegeven aantal seconden.sleep #_seconden
timeChronometreer een commando.time commando_met_argumenten_opties_etc
topToont de processen die het systeem het meest belasten, alsook informatie over het gebruik van CPU en geheugen.top
uptimeToont hoe lang het systeem al aan het draaien is.uptime
wGeeft info over de gebruikers die momenteel aangelogd zijn en over wat ze aan het doen zijn.w
xkillGrafisch hulpmiddeltje om grafische programma's te stoppen.xkill: beweeg het doodshoofd over het te stoppen programma en klik met de linkermuistoets.

[Opmerking]Niet te moeilijk

We geven hier enkel de lijst van commando's die voor gewone gebruikers nuttig zijn. Alles wat met systeembeheer te maken heeft, werd weggelaten uit deze lijst.

Lees de man pagina's van deze commando's!