Samenvatting

In dit hoofdstuk leerden we een editor te gebruiken. Hoewel het van je persoonlijke voorkeur afhangt welke je dagelijks gebruikt, verdient het aanbeveling toch op zijn minst de basisvaardigheden met vim te beheersen.

De vi editor vind je op elk UNIX systeem. Deze editor gebruikt dezelfde basiscommando's als vim. Ook vim vind je op veel platformen, ook niet-Linux systemen.

De meeste Linux distributies bevatten een Office suite en een grafische tekst editor.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest gebruiktevim toetsencombinaties:

Tabel 7.1. Nieuwe commando's

CommandoFunktie
i, a of oVan commandomode naar invoegmode.
EscVan invoegmode naar commandomode.
/zoekwoordGa verder naar zoekwoord
?zoekwoordGa terug naar zoekwoord
:wSchrijf het bestand weg
:w nieuwe_naamSchrijf het bestand weg als nieuwe_naam.
:wqSchrijf weg en verlaat de toepassing.
:q!Verlaat zonder weg te schrijven de toepassing.
xVerwijdert één karakter.
dwVerwijdert een woord.
ddVerwijdert een lijn.
uMaakt de laatste verandering ongedaan.
.Voert de laatste verandering nogmaals uit.
yyKopieert een lijn naar de buffer (kladblok).
pPlakt de inhoud van de buffer.
:helpOpent het hulpbestand.