Regionale instellingen

Het toetsenbord

Per gebruiker instellen

De instellingen van het toetsenbord kan je per gebruiker aanpassen via SysteemVoorkeurenToetsenbord. Je kan daar ook meerdere instellingen definiëren, zodat je bijvoorbeeld met een Duits toetsenbord kan werken als je brieven in het Duits moet schrijven, en met een Belgisch toetsenbord voor het gewone werk. Switchen tussen toetsenbord instellingen kan je doen met de Gnome Keyboard Applet. Dit programmaatje kan je toevoegen in de bovenste taakbalk:

Handeling met de muis.

 • Klik met de rechtermuistoets op de bovenste taakbalk.

 • Selecteer Toevoegen aan Paneel.

 • Klik de Toetsenbordwisselaar aan.

 • Klik Toevoegen

 • Door met de rechtermuistoets op het nieuw toegevoegde ikoon te klikken en Toetsenbordwisselaar voorkeuren openen te kiezen, of via SysteemVoorkeurenToetsenbord kan je de instellingen veranderen.

 • Klik op het ikoon om van layout te wisselen.

Instellingen van het aanmeldscherm

De instellingen van het toetsenbord bij het aanmeldscherm moet je weer via /etc/X11/xorg.conf aanpassen. Dat doe je met vim, je gaat op zoek naar de regel die de term “XkbLayout” bevat. Normaliter zouden deze instellingen echter bij de installatie juist gebeurd moeten zijn.

Datum en tijd

De juiste datum en tijd kan je instellen via SysteemBeheerDatum en tijd. Omdat de tijd door veel programma's gebruikt wordt, bijvoorbeeld bij de creatie of verandering van bestanden, moet je hier ook weer aangemeld zijn als de gebruiker met administratieve rechten. Je moet je wachtwoord opgeven, pas dan kan je de datum aanpassen. De datum en de tijd wordt dus altijd ingesteld voor het hele systeem en kan niet per gebruiker variëren.

De grafische toepassing gebruikt achter de schermen het date commando om de datum in te stellen.

Taalinstellingen

Grafische omgeving

Mocht je bij het installeren van je systeem nog geen netwerkverbinding gehad hebben, dan kan het zijn dat je niet alle taalpakketten die je aangeduid had, nu al op je systeem hebt. We verwijzen naar Hoofdstuk 8, De werkomgeving voor een overzicht van de netwerkinstellingen.

Extra taalpakketten kan je automatisch toevoegen aan het systeem via SysteemBeheerLanguage Selector:

Handeling met de muis.

 • Vink de taal of talen aan die je wilt toevoegen.

 • Selekteer eventueel een nieuwe standaard taal.

 • Klik Toepassen.

 • Als je netwerkverbinding functioneert, worden de nodige pakketten nu afgehaald van het Internet.

 • Klik Sluiten wanneer de installatie voltooid is.

In de shell

Ook de foutmeldingen in de shell kan je in het Nederlands krijgen. Dit doe je door het instellen van twee variabelen:

LANG=nl

LANGUAGE=nl

Als je echter wilt doorgroeien in Linux, is dit geen goed idee, omdat de meeste documentatie in het Engels geschreven is. Ook als je op het Internet een oplossing voor een probleem wilt zoeken, zal je niet ver komen wanneer je de foutmelding in het Nederlands ingeeft in een zoekmachine zoals Google.

OpenOffice.org

Om OpenOffice.org in het Nederlands te krijgen, dien je nog een aantal extra pakketten te installeren. Begin met het pakket openoffice.org-help-nl, zie de paragraaf “Synaptic pakketbeheerder opstarten” voor hulp bij het werken met de pakketbeheerder. Verder installeer je ook openoffice.org-l10n-nl. Zorg ervoor dat OpenOffice.org niet in gebruik is wanneer je aan de installatie van de extra pakketten begint.

Firefox

De Firefox web browser bestaat in het Nederlands, maar niet in het standaard Ubuntu pakketformaat. Je kan het programma downloaden voor Linux in het algemaan door op http://www.mozilla.com/firefox/all.html de pinguin aan te klikken op de lijn “Dutch Nederlands”. Standaard wordt het nieuwe pakket op het bureaublad bewaard. Ga als volgt tewerk voor de installatie:

Handeling met de muis.

 • Klik Open in de Download Manager of dubbelklik het ikoon van het Firefox pakket op je bureaublad (het bestand firefox-1.5.0.5.tar.gz of een nieuwere versie).

 • De Archiefbeheerder start op. Klik Uitpakken in het menu.

 • Aanvaard de standaard instellingen en klik nogmaals Uitpakken.

 • Op je bureaublad staat nu een map firefox. Het archief firefox-1.5.0.5.tar.gz mag nu verwijderd worden.

 • Ga in deze map en dubbelklik het firefox ikoon. De Nederlandse versie start op. Je kan ze ook starten door in een terminal het commando ~/Desktop/firefox/firefox op te geven.

Let op: de Engelse versie blijft bestaan. Als je in de Gnome taakbalk het wereldbol ikoon klikt, is het nog steeds de Engelse versie die opgestart wordt. Voeg desgewenst een nieuw ikoon toe als volgt:

Handeling met de muis.

 • Klik met de rechtermuisknop op de bovenste taakbalk.

 • Selekteer Toevoegen aan paneel.

 • Klik Aangepaste toepassingsstarter.

 • Vul de velden in volgens onderstaande figuur, let erop dat je het pad naar je eigen home map gebruikt.

 • Klik OK.

 • Klik Sluiten.

Figuur 8.1. Toevoegen van een ikoon voor de Nederlandse Firefox

Instellingen voor het toevoegen van een ikoon om de Nederlandse versie van Firefox op te starten.

Desgewenst kan je nu het ikoon voor de Engelse versie verwijderen uit de taakbalk door er met de rechtermuisknop op te klikken en Verwijderen van paneel te kiezen.