Nieuwe pakketten installeren

Algemeen

De meeste nieuwe gebruikers verbazen zich erover dat Linux direct na de installatie al een volledig werkbare omgeving biedt: de meeste distributies, en zo ook onze Ubuntu, bevatten vrij volledige ondersteuning van netwerk- en videokaarten, beeldschermen en andere externe apparaten. Gewoonlijk moet je dus geen extra drivers installeren na de installatie van het besturingssysteem. Ook veelgevraagde programma's zoals een office suite, web browsers, E-mail programma's en dergelijke zijn al allemaal geïnstalleerd. Maar zelfs dan nog kan het zijn dat de initiële installatie niet aan jouw eisen beantwoordt.

Als je niet vindt wat je nodig hebt, kan het zijn dat een bepaald pakket niet op je systeem aanwezig is. Het kan ook zijn dat je de vereiste software hebt, maar dat die niet doet wat ze verondersteld wordt te doen, bijvoorbeeld omdat er een fout inzit of omdat een ander pakket, waarvan de software afhankelijk is, niet meegeleverd is. Denk er altijd aan dat Linux een systeem in beweging is, en dat het wat dat betreft vrij snel beweegt. Software wordt dagelijks verbeterd. Verspil je tijd dus niet met het oplossen van problemen die in een nieuwe versie van de software misschien al aangepakt werden. Zorg er dus regelmatig voor dat je systeem bijgewerkt is met de meest recente updates.

Je kan je systeem updaten of nieuwe pakketten toevoegen op elk gewenst moment. De meeste software wordt aangeleverd in pakketvorm, zodat ze makkelijk door je systeem verwerkt kan worden. De meeste software en updates voor Ubuntu komen via het Internet binnen. Bij elke nieuwe versie van een bestaand programma en voor alle nieuwe pakketten, wordt de map /usr/share/doc aangepast. Het verdient aanbeveling om de nieuwe documentatie van een programma toch minstens in vogelvlucht door te nemen.

In de volgende paragrafen gaan we verder in op het installeren van nieuwe pakketten en updates.

[Opmerking]Pakket of programma?

Een pakket kan één of meerdere programma's bevatten, tesamen met alle benodigde hulpprogramma's en bibliotheken.

Soorten pakketen

Er zijn twee grote stromingen in de pakketformaten voor Linux:

 • RPM pakketten: RPM staat voor “RedHat Pakket Manager”, een systeem dat, zoals de naam reeds verklapt, oorspronkelijk op RedHat Linux ontwikkeld werd. Intussen zijn er vele distributies die van dit pakketsysteem gebruik maken. Voor de manuale installatie van zulke pakketten gebruikt men het rpm commando.

 • DEB pakketten: DEB staat voor Debian, dit formaat werd dus ontwikkeld voor Debian Linux. Ubuntu is van deze Debian afgeleid en gebruikt dus ook dit soort van pakketten. Het DEB systeem wordt als maar meer populair. De pakketten worden beheerd met de commando's dselect of aptitude.

Daarnaast zijn er ook nog de zogenaamde source packages of bronpakketten: dit zijn eigenlijk archieven die de broncode voor een programma bevatten. Die moet je dan zelf compileren: de software maken zodat ze op je systeem werkt, het is het equivalent van een zelfbouwpakket. Ze worden geleverd met bijhorende installatieprogramma's en een handleiding waarin beschreven wordt hoe de installatie uitgevoerd moet worden.

In deze cursus gaan we nog niet te diep in op het manueel installeren van pakketten. Wel zullen we beschrijven hoe we een pakketmanager kunnen gebruiken om automatisch pakketten te installeren, te updaten en te verwijderen.

Pakketbeheer automatiseren

In de grafische omgeving

Synaptic pakketbeheerder opstarten

Om pakketten op een eenvoudige manier te installeren, hebben we Internet toegang nodig. We verwijzen naar Hoofdstuk 8, De werkomgeving voor meer informatie over het opzetten van de verbinding. Indien nodig, moet je ook gegevens van de proxy server instellen. Ook dit wordt verder uitgelegd in de paragraaf “Omgevingsvariabelen vs. gewone variabelen”.

Pakketten installeren doe je met behulp van de Synaptic Pakketbeheerder. Start de toepassing op via het menu SysteemBeheerSynaptic pakketbeheerder.

Proxy instellen

Als het op je werk of thuis voor je Internet provider vereist is een proxy server te gebruiken (een manier om sneller te surfen), zorg er dan eerst voor dat de netwerkinstellingen voor de proxy server correct zijn:

Handeling met de muis.

 • Selekteer in de pakketbeheerder het menu InstellingenVoorkeuren.

 • Klik op het tabblad “Netwerk”.

 • Klik “Handmatige proxy-configuratie” aan.

 • Geef de HTTP en de FTP proxy instellingen in, samen met het poortnummer.

 • Druk Toepassen.

 • Druk OK.

Figuur 8.2. Synaptic proxy instellingen

Synaptic proxy instellingen.

Of je al dan niet een proxy moet instellen, en de nodige gegevens als het wel moet, kan je te weten komen bij je netwerkbeheerder of Internet provider.

[Opmerking]Fictieve info

De informatie in de figuur is fictief, vul je eigen proxy gegevens in!

[Tip]Authenticatie via de proxy server?

Sommige proxy servers verlangen een gebruikersnaam en wachtwoord, en soms zelfs een MS Windows domeinnaam (werkgroepnaam). Die geef je als volgt in:

domeinnaam\gebruikersnaam:wachtwoord@proxyservernaam

Als je geen domeinnaam moet opgeven, laat je dat veld weg, incluis de achterwaartse schuine streep.

Pakketten selekteren en installeren

In het startscherm van de pakketbeheerder is het in het begin het eenvoudigste om met het “Alles” menu te werken, links in het scherm. Rechtsbovenaan komt dan een lijst van alle mogelijke pakketten die geënstalleerd kunnen worden op het systeem. Deze lijst moet regelmatig bijgewerkt worden, zodat nieuwe pakketten er ook in komen te staan. Hoe je dat doet, bespreken we in de paragraaf “Het systeem bijwerken”.

In de lijst zijn reeds aanwezige pakketten gemerkt met een groen vierkant. Pakketten die nog niet aanwezig zijn, hebben een wit vierkant voor hun naam. Laat ons als voorbeeld het pakket “language-pack-vi” installeren:

Handeling met de muis.

 • Zoek het pakket dat je nodig hebt in de lijst en klik het aan.

 • Er komt een menu met daarin voor dit pakket de mogelijke opties. Gezien het pakket nog niet geënstalleerd is op het systeem, is er slechts één enkele mogelijkheid: “Markeren voor installatie”. Klik deze optie aan.

 • Het pakket is afhankelijk van een ander pakket, “language-pack-vi-base”. Het systeem raadt aan dit ook te installeren, anders zal het geselekteerde pakket niet werken. Klik Markeren.

 • Beide pakketten hebben nu een pijltje in het vierkant voor hun naam, wat erop duidt dat ze gemarkeerd zijn voor installatie. Ze zijn echter nog niet werkelijk geïnstalleerd. Hierover krijg je een bericht de eerste keer dat je de pakketbeheerder opstart.

 • Selekteer in het ikoonmenu van de pakketbeheerder Toepassen (de middelste knop).

 • Je krijgt nu nog een kans om je te bedenken. Als alles naar wens is, klik je Toepassen.

 • De pakketten worden afgehaald van het Internet.

 • De pakketten worden geïnstalleerd.

 • Als de veranderingen succesvol doorgevoerd werden, kan je op Sluiten drukken.

 • Selekteer in het menu van de pakketbeheerder BestandAfsluiten.

 • Gebruik makend van het commando ls -latr kan je eenvoudig aan de weet komen welke mappen in /usr/share/doc het laatst veranderd werden.

Figuur 8.3. Pakketten installeren met Synaptic

Pakketten installeren met Synaptic.

[Waarschuwing]Pakketlijst uitbreiden

Zolang je de standaard configuratie niet aanpast, zal er enkel gekeken worden of het geselekteerde pakket zich op de installatie-CD bevindt. Normaliter hebben we echter alle pakketten van die CD al geïnstalleerd. Lees in de volgende paragrafen hoe je het systeem op een eenvoudige manier in tekstmode kan instellen en het zo duidelijk kan maken dat de pakketlijst met informatie vanop het Internet aangevuld moet worden.

Zolang je dat niet doet, zal het ook altijd lijken alsof alle pakketten al aanwezig zijn en er zullen ook geen meldingen van beschikbare updates getoond kunnen worden.

In de tekstomgeving

Pakketbeheer configureren

De Synaptic pakketbeheerder vindt informatie over de pakketten via het bestand /etc/apt/sources.list. Daarin staat welke bronnen gecontacteerd moeten worden, en welke mappen er doorzocht moeten worden. In het meest eenvoudige geval zoeken we enkel naar pakketten op de installatie-CD. Daarnaast kan je ook van het Internet pakketten afhalen. Om updates te installeren is dat zeker nodig. Maar ook als je extra software installeert, is het het beste om die via het Internet te installeren, zo heb je steeds de laatste versie.

Uiteraard is het een riskante zaak om via het Internet pakketten te installeren. Daarom dien je erop te letten om enkel officiële servers te contacteren. Er zijn al een aantal Internet bronnen voorgeconfigureerd in /etc/apt/sources.list, alleen zijn ze nog niet aktief. De lijnen startend met “# deb” (deb van Debian pakketten) kan je uit commentaar halen:

[Belangrijk]Je systeem voorbereiden om pakketten af te halen
 • sudo vi /etc/apt/sources.list

 • Geef je wachtwoord in (je moet aangemeld zijn als administratieve gebruiker).

 • Verwijder het hekje aan het begin van elke lijn startend met “# deb”.

 • Schrijf het bestand weg: :wq.

Pakketlijst updaten

Alvorens verder te gaan, moet het systeem nu eerst op de hoogte gebracht worden van de nieuwe servers en alle pakketten die ze aanbieden. Voer het volgende commando in:

[Belangrijk]Pakketlijst bijwerken

sudo apt-get update

Met dit commando contacteert de pakketbeheerder alle servers en vraagt een lijst op van de pakketten die ze aanbieden. Deze lijst wordt dan ook gebruikt in de grafische versie, Synaptic.

[Tip]Proxy info

Als je proxy instellingen moet opgeven en je hebt die nog niet met de grafische interface Synaptic gemaakt, kan je die als volgt opgeven:

Handeling met de muis.

 • sudo vim /etc/apt/apt.conf: opent een leeg bestand.

 • Voer volgende lijn in:

  Acquire::http::Proxy "http://domeinnaam\gebruikersnaam:wachtwoord@proxynaam:poortnummer";
  

  De domeinnaam is enkel voor authenticatie tegenover sommige MS Windows proxy servers. Laat hem weg, incluis de schuine streep, als je bijvoorbeeld in je browser op MS Windows ook geen domeinnaam moet opgeven. Vervang de strings “gebruikersnaam” en “wachtwoord” door jouw eigen gebruikersnaam en wachtwoord, daarbij rekening houdens met hoofdlettergevoeligheid.

 • Schrijf het bestand weg: :wq.

Een pakketnaam opzoeken

Om een pakket toe te voegen in tekstmode, moet je de juiste naam ervan weten. Eventueel kan het helpen om te zoeken in de lijst van gekende pakketten, met dit commando:

dpkg -l *zoekterm*

Bijvoorbeeld:

Handeling met de muis.

willy@ubuntu:~$ dpkg -l *vim*
Gewenst=(U)Onbekend/Installeren/Remove/Purge/Hold
| Status=Niet/geInstalleerd/Config/Uitgepakt/(F)config-mislukt/Half-geinst
|/ Fout?=(geen)/Hold/Reinst nodig/X=beide (Status,Fout: hoofdlett=ernstig)
||/ Naam      Versie      Omschrijving
+++-==============-================-============================================
un kvim      <geen>      (geen beschrijving beschikbaar)
ii vim      6.3-078+1ubuntu3 Vi IMproved - enhanced vi editor
ii vim-common   6.3-078+1ubuntu3 Vi IMproved - Common files
un vim-doc    <geen>      (geen beschrijving beschikbaar)
un vim-gtk    <geen>      (geen beschrijving beschikbaar)
un vim-lesstif  <geen>      (geen beschrijving beschikbaar)
un vim-perl    <geen>      (geen beschrijving beschikbaar)
un vim-python   <geen>      (geen beschrijving beschikbaar)
un vim-rt     <geen>      (geen beschrijving beschikbaar)
un vim-tcl    <geen>      (geen beschrijving beschikbaar)
un vim-tiny    <geen>      (geen beschrijving beschikbaar)
un vim-tty    <geen>      (geen beschrijving beschikbaar)

De juiste pakketnaam vind je in de tweede kolom.

Pakketten gemerkt met “ii” in de eerste kolom zijn geïnstalleerd, pakketten gemerkt met “un” zijn nog niet aanwezig op het systeem.

Een pakket installeren

Een pakket installeren via de commandoregel doe je als volgt:

sudo apt-get pakketnaam install

Een voorbeeld met het pakket vim-doc:

Handeling met de muis.

willy@ubuntu:~$ sudo apt-get install vim-doc
Pakketlijsten worden ingelezen...
Boom van vereisten wordt opgebouwd...
De volgende NIEUWE pakketten zullen geïnstalleerd worden:
 vim-doc
0 pakketten opgewaardeerd, 1 nieuwe pakketten geïnstalleerd, 0 verwijderen 
en 0 niet opgewaardeerd.
Er moeten 1650kB aan archieven opgehaald worden.
Na het uitpakken zal er 6828kB extra schijfruimte gebruikt worden.
WAARSCHUWING: De volgende pakketten kunnen niet geauthenticeerd worden:
 vim-doc
Wilt u deze pakketten installeren zonder verificatie [j/N]? j
Ophalen:1 http://be.archive.ubuntu.com breezy/main vim-doc 1:6.3-078+1ubuntu3 [1
650kB]
Voorconfigureren van pakketten...
1650kB opgehaald in 2s (665kB/s)
Selecteren van voorheen niet geselecteerd pakket vim-doc.
(Database inlezen ... 62411 bestanden en mappen geïnstalleerd.)
Uitpakken van vim-doc (uit .../vim-doc_1%3a6.3-078+1ubuntu3_all.deb) ...
Instellen van vim-doc (6.3-078+1ubuntu3) ...

Je zal je wachtwoord moeten opgeven voor het sudo commando, mocht je gratietijd verlopen zijn of als je in deze sessie nog geen administratieve taken uitgevoerd hebt.

[Opmerking]Gratietijd?

Na het ingeven van je wachtwoord geeft het sudo commando je voor een bepaalde tijd administratieve rechten. Deze tijd noemt men de gratietijd.

Wanneer het systeem bevestiging vraagt, druk je j. Als je toch om een of andere reden op een Engelstalig systeem werkt, wordt dat natuurlijk y.

[Belangrijk]Installatie van gvim

In de paragraaf “Maar ik wil een grafische editor!” werken we met vim. De grafische versie van de editor is iets makkelijker om mee te werken: als je even een toetsencombinatie vergeten bent, kan je die via de menu's terugvinden. Deze versie wordt opgestart door het commando gvim in te geven, eventueel gevolgd door een bestandsnaam (als je een reeds bestaand bestand wilt bewerken). Installeer het pakket vim-gnome om dit commando aan je systeem toe te voegen. Controleer met het commando which gvim of het programma wel degelijk geïnstalleerd werd.

Het systeem bijwerken

In de grafische omgeving

Om redenen van veiligheid en comfort, dien je regelmatig het systeem bij te werken. De updates (nieuwe pakketten) vind je ook weer op het Internet. Ook hier moet je dus weer op de hoogte zijn van proxy instellingen.

Je dient ook het afhalen van informatie van het Internet te aktiveren, zie de paragraaf “Pakketbeheer configureren”.

Daarna kan je gewoon wachten tot deze melding op je scherm komt:

Figuur 8.4. Updates beschikbaar

Automatische melding voor het installeren van updates.

Deze melding zal er automatisch komen eens je de informatie in /etc/apt/sources.list hebt bijgewerkt, en als je proxy instellingen correct zijn, indien je een proxy moet gebruiken.

[Belangrijk]Updates installeren

Zodra je systeem je vertelt dat er updates beschikbaar zijn, ga je als volgt te werk om ze te installeren:

 • Klik “Toon updates”.

 • Geef je wachtwoord in (je moet aangemeld zijn als de gebruiker met administratieve rechten).

 • Klik Ga verder.

 • Je krijgt de lijst van pakketten te zien die zullen bijgewerkt worden.

 • Klik Install.

 • Je moet nog eens bevestigen. In dit venster krijg je de waarschuwing dat er pakketten toegevoegd zullen worden die niet geverifieerd konden worden. Dit is omdat de configuratie om handtekeningen op pakketten te controleren, nog niet uitgevoerd is. Je mag er echter vanuit gaan dat het officiële pakketten betreft, mits je geen andere aanpassingen gemaakt hebt dan degene die in deze cursus aangeraden worden in /etc/apt/sources.list.

  Er komt ook een samenvatting in dit scherm: hoeveel pakketten zullen nieuw geïnstalleerd worden en hoeveel zullen er geupdate worden.

  Figuur 8.5. Klaar om updates te installeren

  Laatste scherm voor de eigenlijke installatie van updates begint.

 • Druk Toepassen.

 • De pakketten worden opgehaald, uitgepakt en op het systeem geïnstalleerd.

 • Druk Sluiten wanneer de update klaar is.

 • Je krijgt de melding dat het systeem bijgewerkt is. Druk nogmaals Sluiten.

Voer deze procedure uit telkens het systeem zegt dat er updates beschikbaar zijn. Er wordt eens per dag gecontroleerd of er nieuwe software beschikbaar is die toepasselijk is voor je systeem, op voorwaarde dat je computer verbinding kan maken met het Internet.

In de tekstomgeving

Het systeem updaten vanuit een terminal venster gebeurt in twee commando's:

sudo apt-get update

Dit is het commando dat de servers zal contacteren om na te gaan of er nieuwe (versies van) pakketten zijn. Daarna doe je:

sudo apt-get upgrade

Daarmee worden de nieuwe pakketten overgehaald en op het systeem geïnstalleerd. Concreet:

Handeling met de muis.

willy@ubuntu:~$ sudo apt-get update
Genegeerd cdrom://Ubuntu 5.10 _Breezy Badger_ - Release i386 (20051012) breezy Release.gpg
Ophalen:1 http://be.archive.ubuntu.com breezy Release.gpg [189B]
Ophalen:2 http://be.archive.ubuntu.com breezy-updates Release.gpg [189B]
Geraakt http://be.archive.ubuntu.com breezy Release
Geraakt http://be.archive.ubuntu.com breezy-updates Release
Genegeerd http://be.archive.ubuntu.com breezy Release
Genegeerd http://be.archive.ubuntu.com breezy-updates Release
Geraakt http://be.archive.ubuntu.com breezy/main Packages
Geraakt http://be.archive.ubuntu.com breezy/restricted Packages
<--output weggelaten-->
378B opgehaald in 1s (336B/s)
Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar

Je kan ook nog een paar foutmeldingen in verband met gpgv te zien krijgen, dit komt doordat de encryptiesoftware, die de echtheid van de pakketten controleert, nog niet ingesteld is. Zoals reeds gezegd mag je er echter van uitgaan dat de pakketten die via de officiële servers binnengehaald worden authentiek zijn. Het configureren van de verificatiesoftware is een werk voor systeembeheerders, het zou ons te ver leiden daar hier op in te gaan. Wil je hier meer over weten, neem dan een kijkje op de Ubuntu web site.

Daarna volgt de eigenlijke installatie:

Handeling met de muis.

willy@ubuntu:~$ sudo apt-get upgrade

Je krijgt nu een overzicht van de pakketten die bijgewerkt zullen worden, bijvoorbeeld:


Wanneer het programma vraagt om de veranderingen door te voeren, druk je J (of Y op een Engelstalig systeem).

Daarop worden de pakketten opgehaald, uitgepakt en geïnstalleerd.

Soms komen er updates binnen voor programma's die configuratiebestanden raadplegen in de /etc/ map. Het systeem zal je dan komen vragen of je de configuratiebestanden wilt bijwerken. Als je niet zeker bent wat je moet antwoorden, kies er dan voor om te blijven werken met de oude configuratiebestanden. Je kan later de verschillen bekijken, bijvoorbeeld door het oude en het nieuwe bestand in /etc/ te vergelijken, of door de documentatie in /usr/share/doc te lezen.

[Tip]Regelmatig bijwerken

De tekst interface is zeer handig om machines vanop afstand te updaten, via het netwerk. Tracht, zeker wanneer je machine op het Internet is aangesloten, minstens éénmaal per week je systeem bij te werken, hetzij door middel van de grafische procedure, hetzij tekstueel. Het zal je veel kopzorgen besparen om daar een goede gewoonte van te maken.

Lees meer in de man pagina's van apt-get en dpkg.

Een distributie upgrade doen

Indien je met het Internet verbonden bent, zal je vroeg of laat de melding krijgen dat er een volledig nieuwe versie van de Ubuntu distributie beschikbaar is. Om die te installeren heb je weer administratieve rechten nodig.

Een distributie upgrade gebeurt in 5 fasen:

 1. Voorbereiding

 2. Pakkettenlijst bijwerken

 3. Download en installatie van de pakketten

 4. Opruimen

 5. Herstarten

Afhankelijk van de snelheid van je Internet verbinding en van je machine, duurt een upgrade van de volledige distributie tussen de 20 minuten en enkele uren. Op een moderne machine met een breedband verbinding neemt het volledige proces een half uurtje in beslag.

Ga als volgt te werk:

Handeling met de muis.

 • Zorg er eerst voor dat je systeem volledig bijgewerkt is, zie de paragraaf “In de grafische omgeving” of de paragraaf “In de tekstomgeving”.

 • Start vanuit het menu in de bovenste taakbalk de Update Manager door die te selekteren uit SysteemBeheer.

 • Geef je wachtwoord om toegang te krijgen.

 • De Update Manager zegt wel “Your system is up-to-date”, maar dat slaat op de huidige distributie. Als je de distributie van de BIS-CD gebruikt hebt, zie je de melding “New distribution release '6.06 LTS' is available”. “LTS” staat voor Long Term Support. Het versienummer kan natuurlijk ook hoger zijn dan 6.06.

 • Klik de Upgrade-knop.

 • Klik de Upgrade-knop ook in het volgende venster.

 • Het upgrade programma wordt van het Internet afgehaald; dit programma zal je begeleiden doorheen het upgradeprocess.

 • De upgrade wordt voorbereid.

 • De pakketlijst wordt bijgewerkt.

 • De nieuwe pakketten worden afgehaald van het Internet.

 • Klik Sluiten indien je een melding krijgt over “third party entries in your sources.list” - het kan een server betreffen die je nodig hebt om codecs te installeren, zie de paragraaf “Codecs en andere multimedia software installeren”.

 • De lijst van beschikbare pakketten wordt nu bijgewerkt.

 • Klik Start Upgrade.

 • De nieuwe pakketten worden afgehaald van het Internet.

 • De nieuwe pakketten worden geïnstalleerd.

 • Mogelijk vraagt de Updade Manager hier en daar of je een bepaald configuratiuebestand wilt vervangen door dat van een nieuw pakket. Als je tot nu toe de cursus gebruikt hebt, kan je met een gerust hart de knop Vervangen aanklikken. Later zal je misschien wel eens je gezond verstand moeten gebruiken en de verschillen tussen het oude en het nieuwe bestand opvragen. Daarom is het een goed idee om in de toekomst, als je serieus met Linux bezig bent, eerst een backup te maken van de configuratiebestanden, alvorens je aan een upgrade begint. Hoe dat in zijn werk gaat, bespreken we in Hoofdstuk 7, Leren werken met een editor.

 • Mogelijk krijg je de melding dat bepaalde pakketten in de nieuwe distributie versie niet meer officieel ondersteund zijn, maar dat vrijwilligers ze onderhouden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer je de multimediasoftware van de paragraaf “Bewegende beelden” installeert, voor je aan de distributie upgrade begon. In die paragraaf verwijzen we ook naar de procedure om dezelfde multimedia software voor de nieuwe versie van Ubuntu te installeren. Druk Sluiten om verder te gaan.

 • In de opruimfase stelt de Update Manager voor om verouderde pakketten te verwijderen. Druk Remove om verder te gaan. Zorg er echter eerst voor dat er geen programma's meer open staan.

 • Klik Nu herstarten om de upgrade te voltooien.

Figuur 8.6. De upgrade manager

De update manager geeft een overzicht van het distributie upgrade proces.

Een overzicht van wat er gebeurd is bevindt zich in de bestanden /var/log/dist-upgrade*.log

Meer informatie over distributie upgrades vind je op de Ubuntu web site. Hier vind je ook informatie over het upgraden met behulp van een CD-ROM.

[Opmerking]Distributie upgrade in VMware

Heb je Ubuntu geïnstalleerd in een virtuele machine, dan kan je na de upgrade moeilijkheden ondervinden om in grafische mode op te starten. Los het probleem als volgt op:

Handeling met de muis.

 • Log in in tekst mode als de administratieve gebruiker.

 • Kopieer het configuratiebestand van de grafische server naar een backuplokatie:

  willy@ubuntu:~$ sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.probleem
  

  Geef je wachtwoord op.

 • Kopieer de configuratie die aktief was voor de installatie van de VMware tools op de virtuele machine naar de huidige configuratie:

  willy@ubuntu:~$ sudo cp /etc/X11/xorg.conf.BeforeVMwareToolsInstall /etc/X11/xorg.conf
  
 • Herstart de computer:

  willy@ubuntu:~$ sudo init 6
  
 • Installeer de VMware Tools opnieuw.