Samenvatting

Als alles zijn plaats heeft, blijft je werk overzichtelijk. Het is belangrijk orde te houden op je systeem, maar het is ook belangrijk om je thuis te voelen. Zowel de grafische als de tekstuele omgeving kan in Linux volledig aangepast worden naar de wensen van de gebruiker. Soms is het wel eens nodig om de documentatie bij een softwarepakket te lezen om een volledig beeld te krijgen van alle mogelijkheden. Regionale instellingen worden best al tijdens de installatie van het systeem gemaakt.

De volgende commando's kunnen je helpen bij het beheer van je omgeving:

Tabel 8.2. Nieuwe commando's

CommandoFunktieHoe gebruiken?
aliasEen commando, eventueel met opties, een nieuwe naam geven.alias aliasnaam='bestaand_commando [opties]'
apt-getPakketten beheren.

apt-get update: lees lijst van nieuwe pakketten in.

apt-get upgrade: werk het systeem bij.

apt-get install pakketnaam: installeer een pakket.

bzcat, bzgrep, bzlessBekijk .bz gecomprimeerde bestanden.

bzless bestandsnaam

bzcat bestandsnaam

bzgrep [opties] zoekwoord bestandsnaam

dpkgBeheer pakketten.dpkg -l [deel_van]pakketnaam: geeft informatie over het gezochte pakket.
exportGeef een variabele door aan de shell omgevingexport VARIABELE="waarde"
gnome-helpStart de Gnome help browsergnome-help
passwdWachtwoord veranderenpasswd
printenvToon de geëxporteerde variabelen van de shell omgeving.printenv
setBeheer variabelen en opties van de shell omgeving.

set: toon alle variabelen en opties.

set -o: toon enkel informatie over opties.

set -o optienaam: aktiveer een shell optie.

set +o optienaam: desaktiveer een shell optie.

sudoVoer een opdracht uit als administratie gebruiker.sudo commando [opties] [argumenten]
synapticGrafische pakketbeheerder.synaptic
ulimitBeheer systeemresources.

ulimit -a: toon informatie over alle resources.

unsetVerwijder een variabele uit de shell omgevingunset VARIABELE
zcat, zgrep, zlessWerken met .gz gecomprimeerde bestanden.

zcat bestandsnaam

zgrep [opties] zoekwoord bestandsnaam

zless bestandsnaam

zipgrep, ziplessWerken met .zip gecomprimeerde bestanden.

zipgrep [opties] zoekwoord bestandsnaam

zipless bestandsnaam