Werken op andere computers

Via de commandoregel

Veilig werken op andere computers op het netwerk, zelfs op het Internet, doe je met het ssh commando van de SSH-suite. We verwijzen naar de paragraaf “Algemeen over SSH” voor theoretische achtergrond. De syntax van het commando:

ssh gebruiker@computernaam

Praktisch gaat het als volgt in zijn werk:

willy@ubuntu:~$ ssh www-data@werkpost10
The authenticity of host 'werkpost10 (10.2.12.10)' can't be established.
RSA key fingerprint is ce:bd:c1:ce:3c:3b:c6:07:76:78:2f:f9:34:82:8a:bc.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'werkpost10,10.2.12.10)'  (RSA) to the list of known 
 hosts.
www-data's password:
Last login: Mon Aug 21 18:23:22 2006 from 10.2.3.2
www-data@werkpost10:/export/home/www-data>

We bemerken:

  • De machine “werkpost10” is nog niet gekend. We moeten expliciet toestemming geven om te verbinden door voluit “yes” te typen.

  • We verbinden op deze machine niet als gebruiker willy, maar wel als gebruiker www-data.

  • De informatie over deze machine (de combinatie gebruikersnaam, computernaam, IP adres en sleutel) wordt opgeslagen voor latere controles. Zo kan het programma met haast onfeilbare zekerheid determineren dat er niemand is die op een snode manier probeert om jouw gegevens te onderscheppen, bijvoorbeeld door te doen alsof zijn computer degene is waarop jij wilt verbinden. Het is niet mogelijk om op een andere computer dezelfde sleutel aan te maken, zelfs al zou men er nog in slagen om een computer met dezelfde naam en hetzelfde IP adres als jouw bestemming op het netwerk te laten verschijnen.

  • Bijkomend wordt ook het wachtwoord van de gebruiker, wiens identiteit je op de andere computer wilt aannemen, opgevraagd. Ken je dat wachtwoord niet of is de gebruiker niet gekend, dan kom je er niet in.

  • Zodra de verbinding tot stand gekomen is, verandert de prompt, ten teken dat je nu op een andere machine aan het werken bent. Je kan nu commando's intypen, net zoals je dat op je eigen machine zou doen.

Verbreek de verbinding door ^D in te geven via het toetsenbord.

[Belangrijk]SSH naar jouw eigen machine

Als je de mogelijkheid hebt om vanop een andere machine op het netwerk te proberen een beveiligde verbinding te maken naar je Linux computer (bv. met Putty vanop MS Windows, of vanop een andere UNIX of Linux machine), zal je zien dat Ubuntu standaard weigert om de connectie tot stand te brengen. Welk pakket moet je installeren opdat dit wel mogelijk wordt?

Grafische toepassingen

Met het ssh commando kan je automatisch grafische programma's vanop een andere computer op je eigen werkpost krijgen. Start eerst een ssh sessie naar de computer waar het programma staat dat je wilt gebruiken, en start het dan op vanop de commandoregel, bij voorkeur met gebruik van de & om het programma los van de terminal sessie te draaien. Achter de schermen regelt de SSH-suite alle toegangsrechten voor het gebruik van je scherm, het instellen van de afbeeldingsbestemming en dergelijke.

Op Ubuntu is deze eigenschap van ssh standaard niet aktief. Om ze te aktiveren, maak je het bestand ~/.ssh/config aan, en je zet er deze lijn in:

ForwardX11 yes

Start nu een ssh sessie naar een andere UNIX of Linux machine, en je kan de grafische toepassingen die op die machines geïnstalleerd zijn, nu ook op jouw machine gebruiken.

[Tip]Testen

Om te testen of ssh doet wat het moet doen, gebruik je best een klein programma, zoals bijvoorbeeld xcalc of xclock.

Windows netwerk

Bevindt je computer zich in een MS Windows netwerk? Dan kan je de andere computers raadplegen door in LocatiesNetwerkservers te selekteren. Dubbelklik daarna het “Windows Netwerk” ikoon om een overzicht te krijgen van de beschikbare MS Windows machines.

Figuur 12.15. Windows netwerk ikoon

Het Windows netwerk ikoon staat tussen de andere netwerkverbindingen.

Een “drive” aanmaken om een gedeelde map te gebruiken, zoals op MS Windows, doe je dan weer via LocatiesVerbinden met server. Kies “Windows gedeelde map” als diensttype en werk verder zoals je op MS Windows gewend bent.

[Opmerking]Drive?

Een toegang tot de schijf van een genetwerkte MS Windows computer.