Overzicht van de commando's

Samenvatting

In deze appendix vind je een alfabetisch overzicht van alle commando's die in deze cursus aan bod komen.

A

a2ps

Maak een PostScript document van eender welk input formaat.

alias

Creëer een alias voor een commando.

alsamixer

Start de ALSA sound mixer in een terminal venster.

aplay

Speel een muziekbestand af via de commandoregel.

apropos

Zoek in de index van de man pagina's.

apt-get

Pakketbeheer op de commandoregel.

arecord

Neem een geluidsfragment op via de commandoregel.

at, atq, atrm

Beheer taken voor latere uitvoering.

B

bash

Bourne Again SHell.

bg

Draai een proces in de achtergrond.

bunzip2

Decomprimeer een .bz2 bestand.

bzcat

Bekijk een .bz2 bestand zonder het te decomprimeren.

bzgrep

Zoek een woord in een .bz2 bestand zonder het te decomprimeren.

bzip2

Comprimeer bestanden.

C

cancel

Verwijder een printopdracht uit de wachtrij.

cat

Stuur bestand(en) naar de standaard output.

cd

Ga in een andere map.

cdparanoia

Lees audio-CD's.

cdrecord

Neem een CD op.

chmod

Verander toegangsrechten van (een) bestand(en).

cp

Kopieer bestand(en) en map(pen).

crontab

Bewerk of bekijk repetitieve opdrachten.

D

date

Toon (en formatteer) de datum en tijd.

df

Rapporteer schijfgebruik.

dnsdomainname

Geef de DNS domeinnaam weer.

dpkg

Geef informatie over geïnstalleerde pakketten.

du

Geef de grootte van een map weer.

E

echo

Toon een tekst in een terminal venster.

eog

Eye of Gnome programma om beelden te bekijken.

export

Voeg funkties toe aan de shell omgeving.

F

fg

Breng een proces dat in de achtergrond draaide naar de voorgrond.

file

Geef informatie over het bestandstype.

find

Zoek bestanden die aan bepaalde criteria voldoen.

firefox

Start de web browser.

ftp

Niet-geëncrypteerde bestandentransfer.

G

gimp

Start het tekenprogramma.

gnome-cd

Gnome CD speler.

gnome-help

Gnome hulpprogramma.

gnome-sound-recorder

Neem geluid op met Gnome.

gnome-system-monitor

Gnome systeemmonitor.

gnome-volume-control

Grafische soundmixer toepassing.

gpg

Bestand(en) versleutelen, decrypteren en verifiëren.

grep

Druk lijnen af die een bepaald patroon bevatten.

gthumb

Voorvertoning van beelden.

gunzip

Decomprimeer .gz bestand(en).

gv

Bekijk PostScript bestand(en).

gzip

Comprimeer bestand(en).

H

head

Toon het begin van een bestand.

host

Geef IP adres en computernaam informatie over een machine.

hostname

Geef de computernaam weer.

I

ifconfig

Toon informatie over de netwerk interfaces.

info

Lees Info documenten.

ip

Toon informatie over de netwerk interfaces.

J

jar

Java archiveringsprogramma.

jobs

Toon een lijst van processen die in de achtergron draaien.

K

kill

Stuur een (eind)signaal naar (een) proces(sen).

L

less

Toon bestand(en).

ln

Link bestanden.

locate

Zoek bestanden.

lp

Druk bestand(en) af.

lpstat

Geef statusinformatie over de printer, de wachtrij en de af te drukken documenten.

ls

Geef de inhoud van een map weer, toon eigenschappen van bestanden.

M

man

Lees documentatie over commando's.

mkdir

Maak een nieuwe map.

mkisofs

Maak een ISO 9660 bestand aan om op een CD te branden.

mv

Hernoem bestand(en).

N

netstat

Geef informatie over het netwerk en de netwerkconfiguratie.

P

passwd

Verander je wachtwoord of dat van andere gebruikers.

ping

Stuur een echo-aanvraag naar een computer op het netwerk.

printenv

Geef informatie over de shell omgeving.

ps

Rapporteer status van processen.

ps2pdf

Zet (een) PostScript bestand(en) om naar Portable Document Format bestand(en).

pstree

Geef de verwantschap tussen processen weer.

pwd

Geef de huidige werkmap weer.

R

rhythmbox

Beheer muziekbestanden.

rm

Verwijder (een) bestand(en).

rmdir

Verwijder (een) map(pen).

rsync

Synschroniseer map(pen).

S

scp

Beveilgde bestandentransfer.

serpentine

Grafisch CD's branden.

set

Toon of verander omgevingsvariabelen.

sleep

Wacht gedurende een bepaalde tijd.

sort

Sorteer lijnen.

sound-juicer

Audio CD's afspelen of kopiëren.

ssh

Beveiligde verbinding naar netwerkcomputers.

sudo

Voer een commando uit als systeembeheerder.

T

tail

Toon het laatste deel van een bestand.

tar

Archiveer bestanden.

tee

Splits standaard output.

time

Geef de tijd weer die nodig is om een commando uit te voeren.

top

Toon de meest belastende processen.

totem

Speel filmpjes af.

touch

Verander de datumstempel op een bestand of maak een nieuw, leeg bestand aan.

tracepath

Druk de route af die pakketten volgen naar een bepaalde bestemming.

U

ulimit

Toon of beheer systeemresources.

umask

Zet het masker om nieuwe bestanden aan te maken.

unset

Verwijder een instelling uit de shell omgeving.

unzip

Decomrimeer .zip bestand(en).

uptime

Geeft weer hoe lang het systeem al draait en hoe zwaar het belast is.

V

vim

Start een editor in een terminal venster.

vimtutor

Leer werken met vim.

W

w

Toon wie er aangemeld is en wat ze aan het doen zijn.

w3m

Tekstuele web browser.

wget

Automatisch afhalen van web pagina's.

whatis

Geef een korte omschrijving van een commando.

which

Toon waar een commando zich bevindt.

X

xload

Eenvoudige systeemmonitor.

xkill

Grafische programma's beëndigen.

xsane

Start de scanner.

Z

zcat

Toon de inhoud van .bz2 bestanden zonder ze te decomprimeren.

zgrep

Zoek een woord in gecomprimeerde bestanden zonder ze te decomprimeren.

zip

Comprimeer bestanden tot een .zip archief.

zipgrep

Doorzoek .zip bestanden zonder ze te decomprimeren.