Auteursrechtelijke informatie

© 2007-2008 Machtelt Garrels.

Het is eenieder toegestaan exemplaren van dit licentiedocument te kopiëren en te verspreiden, volgens de voorwaarden vermeld in de GNU Free Documentation License, versie 1.2 of hoger, gepubliceerd door de Free Software Foundation. Een kopie van deze tekst vind je in Bijlage D, GNU Free Documentation License. Enkel de Engelse tekst is officieel geldig. Een vertaling van de tekst kan je vinden op http://nl.wikisource.org/wiki/Nederlandstalige_tekst_van_de_GNU_Vrije_Documentatie_Licentie.

De auteur en uitgever hebben hun uiterste best gedaan om accurate informatie te verzamelen en aan te bieden. Echter de informatie in deze handleiding wordt aangeboden zonder garantie, noch expliciet noch impliciet. Noch de auteur, noch de uitgever, noch enige verdeler is verantwoordelijk voor enige schade toegebracht, al dan niet vermeend, direct of indirect, door deze documentatie.

De logo's, handelsmerken en symbolen die in dit document gebruikt worden, zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.