Wat vind je in deze cursus?

Deze tekst is bedoeld als de basis voor alle andere documentatie die je over Linux kan vinden. Het bevat de fundamentele basiskennis nodig om aan de slag te gaan met een Linux computer, maar we zullen bewust vermijden om het warm water opnieuw uit te vinden. Bijgevolg mag je verwachten dat er hier en daar verwezen wordt naar andere bronnen, lokaal op je eigen computersysteem in de meegeleverde documentatie of extern op het Internet.

De cursus bestaat uit twaalf hoofdstukken. De eerste drie hoofdstukken vormen een inleiding tot verschillende basisconcepten. In de volgende drie hoofdstukken gaan we dieper in op de verschillende processen die je systeem draaiende houden of het juist stoppen. In het derde deel, hoofdstuk zeven tot negen, bespreken we hoe je je computeromgeving naar je hand kan zetten. De laatste drie hoofdstukken behandelen netwerkonderwerpen.